Vũ Hoa Đài

Vũ Hoa Đài (tiếng Trung: 雨花臺區, Hán Việt: Vũ Hoa Đài khu) là một quận của thành phố Nam Kinh (南京市), tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 131,9 km2, dân số năm 2002 là 180.000 người. Quận Vũ Hoa Đài có 7 nhai đạo. Template:Giang Tô

Tham khảo

Template:Sơ khai Hành chính Trung Quốc

Thể loại:Đơn vị cấp huyện Giang Tô Thể loại:Nam Kinh