Vũ Xuân Hồng

Template:Viên chức

Vũ Xuân Hồng (sinh 4 tháng 1 năm 1950), quê quán tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; là một chính khách Việt Nam. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 27 tháng 2 năm 1968, từng giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội Việt Nam (khóa X, XI, XII, XIII), Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (khóa XII, XIII).[citation needed].

Trình độ

  • Cử nhân tiếng Nga, Anh, Italia;
  • Cử nhân chính trị.

Phong tặng

  • Huân chương Độc lập;
  • Huân chương lao động hạng Nhì;
  • Huân chương hữu nghị của Nga, Lào, Cuba, Mông Cổ và một số nước khác.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Thời gian sống

Template:Sơ khai chính khách Việt Nam

Thể loại:Người Ninh Bình Thể loại:Nhà ngoại giao Việt Nam Thể loại:Huân chương Lao động Thể loại:Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII Phú Thọ