Vườn quốc gia Vũ Quang

Template:Infobox Protected area1

Vườn quốc gia Vũ Quang (còn gọi với tên: Vườn quốc gia Vụ Quang) là một vườn quốc gia thuộc tỉnh Hà Tĩnh, nơi có nhiều loài sinh vật đặc hữu chỉ có ở Việt Nam. Được thành lập theo quyết định số 102/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 30 tháng 7 năm 2002. Đây là vườn quốc gia có loài mang Vũ Quang (Muntiacus vuquangensis), loài mang quý hiếm được đặt theo tên của vườn quốc gia này.

Số liệu địa lý

Vị trí địa lý

Vườn quốc gia Vũ Quang nằm ở phía tây bắc tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 75 km.

  • Phía đông giáp xã Hoà Hải (huyện Hương Khê).
  • Phía tây giáp xã Sơn Kim (huyện Hương Sơn).
  • Phía nam giáp biên giới Việt Nam - Lào.
  • Phía bắc giáp xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn), và các xã Hương Đại, Hương Minh (huyện Vũ Quang).

Toạ độ địa lý

  • Từ 18°09′ đến 18°26′ vĩ bắc.
  • Từ 105°16′ đến 105°33′ kinh đông.

Diện tích

Tổng diện tích: 55.028,9 ha. Trong đó:

  • Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 38.800,0 ha.
  • Phân khu phục hồi sinh thái: 16.184,9 ha.
  • Phân khu hành chính dịch vụ: 44,0 ha.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Vườn quốc gia Việt Nam

Template:Sơ khai Hà Tĩnh

Thể loại:Hà Tĩnh Vũ Quang Thể loại:Du lịch Hà Tĩnh Thể loại:Huyện Hà Tĩnh Thể loại:IUCN Loại II