Vẽ kỹ thuật

Revision as of 19:36, 2 October 2015 by TuanminhBot (talk) (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:07.3417178)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Wikify Template:Thiếu nguồn gốc nhỏ|150px nhỏ|150px

Định nghĩa

Vẽ kỹ thuật là một môn học cơ sở quan trọng để đào tạo cho công nhân kỹ thuật, họa viên kiến trúc - xây dựng, và sinh viên trong các trường kiến trúc, xây dựng, mỹ thuật công nghiệp.

Nội dung

Vẽ kỹ thuật là môn học mang tính chất thực hành nhằm bồi dưỡng cho học viên có khả năng học đọc và lập các bản vẽ kỹ thuật. Trong quá trình học tập, học viên phải nắm được các kiến thức cơ bản, lý luận về phép chiếu, các phương pháp biểu diễn vật thể, các tiêu chuẩn về bản vẽ...; đồng thời phải chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành; kỹ năng đọc và lập các bản vẽ kỹ thuật.

Ứng dụng

Ứng dụng Hình học họa hình để vẽ đồ án kiến trúc: vẽ các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, của công trình kiến trúcnội thất

Template:Thể loại Commons

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Vẽ kỹ thuật Thể loại:Khoa học kỹ thuật Thể loại:Đồ họa Thể loại:Nghề nghiệp kỹ thuật