Vị Thủy

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam Vị Thủy là một huyện của tỉnh Hậu Giang (vùng đất này trước năm 2004 thuộc tỉnh Cần Thơ cũ), Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Vị Thủy trước đây ban đầu chỉ là tên một xã thuộc huyện Long Mỹ và sau đó lại thuộc huyện Vị Thanh của tỉnh Cần Thơ cũ. Sau này, lại tách đất xã Vị Thủy để thành lập mới xã Vị Thắng. Ngày 1 tháng 7 năm 1999, dựa theo Nghị định số 45/1999/NĐ-CP, huyện Vị Thủy (lúc bấy giờ thuộc tỉnh Cần Thơ) được thành lập trên phần đất còn lại của huyện Vị Thanh cũ, sau khi đã tách đất để thành lập thị xã Vị Thanh. Ngoài ra, xã Vị Thủy cũng được tách ra để thành lập mới xã Vị Trung. Đồng thời, lại tách đất hai xã Vị Thủy và Vị Thắng để thành lập mới thị trấn Nàng Mau - thị trấn huyện lỵ của huyện Vị Thủy.

Huyện Vị Thủy có thế mạnh là sản xuất nông nghiệp với những vùng lúa chất lượng cao. Ở đây còn có giống cá thác lác nổi tiếng của Nam Bộ.

Vị trí địa lý

Huyện ở phía Tây của tỉnh Hậu Giang:

Hành chính

Huyện Vị Thủy có 10 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn Nàng Mau và 9 xã: Vị Bình, Vị Đông, Vị Thắng, Vị Thanh, Vị Thủy, Vị Trung, Vĩnh Thuận Tây, Vĩnh Trung, Vĩnh Tường.

Lịch sử

Template:Xem thêm Trước khi được thành lập, toàn địa bàn huyện Vị Thủy nằm trong địa giới hành chính huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ.

Ngày 01 tháng 07 năm 1999, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 45/1999/NĐ-CP[1] về việc thành lập thị xã Vị Thanh và đổi tên huyện Vị Thanh thành huyện Vị Thủy, cụ thể như sau:

  • Thành lập thị xã Vị Thanh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Vị Thanh, xã Vị Tân, xã Hỏa Lựu, xã Hỏa Tiến, 438 ha diện tích tự nhiên và 6.326 nhân khẩu của xã Vị Đông, huyện Vị Thanh. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Vị Thanh có 20.849,65 ha diện tích tự nhiên và 85.342 nhân khẩu và đổi tên thành huyện Vị Thủy. Nghị định cũng thành lập các thị trấn và xã của huyện Vị Thủy.
  • Thành lập thị trấn và các xã thuộc huyện Vị Thủy và điều chuyển xã Vị Thắng của huyện Long Mỹ về huyện Vị Thủy:
  • Chuyển xã Vị Thắng thuộc huyện Long Mỹ với 2.321,49 ha diện tích tự nhiên và 9.796 nhân khẩu về huyện Vị Thủy quản lý.
  • Thành lập thị trấn Nàng Mau thuộc huyện Vị Thủy trên cơ sở 420 ha diện tích tự nhiên và 3.803 nhân khẩu của xã Vị Thủy; 204 ha diện tích tự nhiên và 1.819 nhân khẩu của xã Vị Thắng.
  • Thành lập xã Vị Bình thuộc huyện Vị Thủy trên cơ sở 2.108,52 ha diện tích tự nhiên và 8.252 nhân khẩu của xã Vị Thanh.
  • Thành lập xã Vị Trung thuộc huyện Vị Thủy trên cơ sở 2.141,73 ha diện tích tự nhiên và 8.299 nhân khẩu của xã Vị Thủy.

Sau khi thành lập, huyện Vị Thủy có 23.171,04 ha diện tích tự nhiên và 95.138 nhân khẩu, gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã là thị trấn Nàng Mau và các xã Vị Bình, Vị Trung, Vị Thủy, Vị Đông, Vị Thanh, Vĩnh Tường, Vĩnh Trung, Vĩnh Thuận Tây và Vị Thắng.

Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết số 22/2003/QH11 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương và tỉnh Hậu Giang. Huyện Vị Thủy thuộc tỉnh Hậu Giang.

Một vài hình ảnh

Chú thích

Template:Sơ khai Hậu Giang Template:Đơn vị hành chính thuộc tỉnh Hậu Giang

Thể loại:Huyện Hậu Giang