Viện Quản lý Dự án

Template:Infobox Non-profit Viện Quản lý Dự án, tên tiếng AnhProject Management Institute (PMI), là một tổ chức chuyên nghiệp phi lợi nhuận, dành riêng cho phát triển tiến bộ quản lý dự án tiên tiến nhất. Đây là hiệp hội hàng đầu thế giới của các nhà quản lý dự án chuyên nghiệp.

Tổng quan

Viện Quản lý Dự án (PMI) đặt ra những tiêu chuẩn, tiến hành nghiên cứu, và cung cấp dịch vụ giáo dục và thiết kế các cơ hội trao đổi chuyên môn, để tăng cường và củng cố tính chuyên nghiệp. Viện này nhằm mục đích nâng cao tay nghề và tư duy của những người hành nghề quản lý dự án, và nâng cao hiệu suất của các doanh nghiệp và các tổ chức khác. Điều này được thực hiện bằng cách vận hành và duy trì 5 tiêu chuẩn trong quản lý dự án:

 • Chuyên gia quản lý danh mục (PfMP), mới tổ chức thi vào năm 2013
 • Chuyên gia quản lý chương trinhp (PgMP).
 • Chuyên gia quản lý dự án (PMP),
 • Chuyên gia PMI về lập tiến độ (PMI-SP),
 • Chuyên viên PMI về quản lý rủi ro (PMI-RMP),
 • Chứng chỉ cộng tác viên trong quản lý dự án (CAPM).

Để phục vụ các thành viên và các chuyên gia, viện Quản lý Dự án (PMI) đã tạo ra các tiêu chuẩn công nghệ, như: cuốn sách Hướng dẫn về những kiến thức cốt lõi trong Quản lý dự án (PMBOOK Guide).

Lịch sử

Viện Quản lý Dự án (PMI) được thành lập trong năm 1969 tại Viện Công nghệ Georgia, bởi một nhóm 5 tình nguyện viên: James Snyder, Gordon Davis, Eric Jennett, A.E. Engman, và Susan C. Gallagher. Mục tiêu ban đầu khi thành lập viện là: tạo nơi mà các thành viên có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ đồng thời để thảo luận các vấn đề trong quản lý dự án.

Năm 1996, Viện đã cho xuất bản lần đầu tiên cuốn sách: Hướng dẫn về những kiến thức cốt lõi trong Quản lý dự án (tên tiếng Anh là A Guide to the Project Management Body of Knowledge, hay PMBOK®Guide). Cuốn sách này phác thảo các lĩnh vực kiến thức quản lý dự án, các quy trình, các hành động thực tiễn. Nên nó đã trở thành một tiêu chuẩn tốt được đa số các nhà quản lý dự án chấp nhận vào trong thực tiễn quản lý dự án.

Các chủ đề của Viện Quản lý Dự án

Giấy chứng nhận

Mặc dù còn có những chương trình cấp giấy chứng nhận quản lý dự án khác, nhưng các chứng chỉ của Viện Quản lý Dự án được công nhận rộng rãi trong cộng đồng các nhà quản lý dự án. Viện Quản lý Dự án cung cấp các chứng nhận chuyên môn sau đây:

 • Chứng chỉ cộng tác viên trong quản lý dự án (CAPM)
 • Chuyên viên PMI về quản lý rủi ro (PMI-RMP)
 • Giấy ủy quyền của PMI cho Chuyên gia lập tiến độ (PMI-SP)SM
 • Chương trình quản lý chuyên nghiệp (PgMP)
 • Quản lý dự án chuyên nghiệp (PMP)
 • Chứng chỉ Tư vấn OPM3 (OPM3-CC)

Loại giấy chứng nhận đầu tiên do viện cấp là các chứng chỉ PMP, được khai trương năm 1984. Gần 260.000 người hiện nay đang giữ các chứng chỉ PMP. Trong năm 2007, chứng chỉ PMP giành được các công nhận ANSI/ISO /IEC 17024 từ Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO). Người được ủy quyền chứng chỉ PMP không cần phải thành viên của Viện Quản lý Dự án (PMI).

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Quản lý dự án Thể loại:Tổ chức tiêu chuẩn