Villeneuve-la-Garenne

Template:Bảng thông tin thành phố Pháp

Villeneuve-la-Garenne là một trong vùng hành chính Île-de-France, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, quận Nanterre, tổng Villeneuve-la-Garenne. Tọa độ địa lý của xã là 48° 56' vĩ độ bắc, 02° 19' kinh độ đông. Villeneuve-la-Garenne nằm trên độ cao trung bình là 29 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 22 mét và điểm cao nhất là 31 mét. Xã có diện tích 3,20 km², dân số vào thời điểm 1999 là 22.349 người; mật độ dân số là 6984 người/km².

Thông tin nhân khẩu

Template:Bảng phát triển dân số

Tham khảo

Template:Thể loại Commons

Thể loại:Xã của Hauts-de-Seine


Template:HautsSeine-stub