Wangen im Allgäu

Template:Infobox German Location

Wangen im Allgäu là một ở huyện Ravensburg ở bang Baden-Württemberg thuộc nước Đức. Đô thị này có diện tích 101,28 km², dân số thời điểm 31 tháng 12 năm 2006 là 27.157 người. Đây là một thành phố cổ. Từ năm 1938 đến năm 1972, Wangen đã là thủ phủ của huyện Wangen. Wangen in Allgäu nằm ở bờ bắc sông Argen. Template:Xã của huyện Ravensburg

Tham khảo

Thể loại:Cựu cộng hòa Thể loại:Chấm dứt năm 1802 Thể loại:Cựu quốc gia châu Âu Thể loại:Thành bang


Template:BadenWurttemberg-stub