Werner Heisenberg

Template:Infobox Scientist

Werner Karl Heisenberg (5 tháng 12 năm 19011 tháng 2 năm 1976) là một nhà vật lý nổi danh của thế kỷ 20. Ông là một trong những người sáng lập ra thuyết cơ học lượng tử và đoạt giải Nobel vật lý năm 1932.

Tiểu sử

Ông sinh ra ở Würzburg, Đức và qua đời tại München. Heisenberg là người đứng đầu của Dự án năng lượng nguyên tử của Đức, mặc dù bản chất của dự án này, và các công việc của ông trong vị trí này vẫn còn đang được tranh cãi. Ông nổi tiếng nhất với việc khám phá ra một trong những nguyên lý quan trọng nhất của vật lý hiện đại, nguyên lý bất định của Heisenberg.

Ông từng là học trò rồi là người đồng nghiên cứu với nhà vật lý nổi tiếng Niels Bohr.

Sự nghiệp

The more precisely the position is determined, the less precisely the momentum is known in this instant, and vice versa.
Vị trí càng được xác định chính xác bao nhiêu thì động lượng càng ít được biết chính xác bấy nhiêu tại thời điểm đó, và ngược lại.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai nhà khoa học Template:Thể loại Commons-inline Template:Sơ khai tiểu sử Template:Sơ khai vật lý Template:Kiểm soát tính nhất quán Template:Người đoạt giải Nobel Vật lý 1926-1950

Template:Thời gian sống Template:Thể loại Commons


Thể loại:Nhà vật lý Đức Thể loại:Người đoạt giải Nobel Vật lý Thể loại:Người Đức đoạt giải Nobel Thể loại:Nhà vật lý lý thuyết Thể loại:Nhà triết học khoa học Thể loại:Mất 1976