Werner von Blomberg

Template:Infobox Military Person

Werner Eduard Fritz von Blomberg (ngày 2 tháng 9 năm 1878 – ngày 14 tháng ba, 1946) là người thủ lĩnh của quân đội Đức cho tới tháng 1 năm 1938.

Tuổi trẻ

Ông được sinh ở Stargard, Pomerania, Phổ (ngày nay là Stargard Szczeciński, Tỉnh Tây Pomerania), Werner von Blomberg tham gia quân đội và học tập tại học viện Đức Kriegsakademie trong năm 1904. Trong tháng 4 năm 1904 ông đã cưới Charlotte Hellmich.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai nhân vật quân sự Đức

Template:Kiểm soát tính nhất quán

Template:Thống chế và Đô đốc Đức Quốc xã

Template:Thời gian sống


Thể loại:Quân nhân Đức trong Thế chiến thứ nhất Thể loại:Thống chế Lục quân Đức Quốc Xã Thể loại:Bộ trưởng Quốc phòng Đức


Template:CTTG2-stub