Wikispecies

Template:Infobox Website Wikispecies là dự án wiki của Wikimedia Foundation. Được thành lập vào tháng 8, năm 2004, với sự đóng góp của các nhà sinh học trên toàn thế giới[1] dự án đã có hơn 500.000 trang nội dung.

Chú thích

  1. Mark Peplow (2005). "Species list reaches half-million mark". Nature. doi:10.1038/news050314-6. 

Liên kết ngoài

Template:Wikimedia Foundation

Template:Sơ khai

Thể loại:Phân loại sinh học Species, Wiki Thể loại:Danh pháp thực vật học Thể loại:Phân loại học Thể loại:Phát sinh loài Thể loại:Website giáo dục Thể loại:Danh pháp động vật học