William Howard Taft

Template:Infobox officeholder 1 William Howard Taft (15 tháng 9 năm 18578 tháng 3 năm 1930) là nhà chính trị, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 27 và Chánh án tòa Thượng thẩm thứ 10 của Hoa Kỳ. Sinh ra trong gia đình có thế lực chính trị vùng Ohio, Taft là lãnh đạo của cánh bảo thủ tiến bộ của Đảng Cộng hòa đầu thế kỷ 20, một người tiên phong cải tiến bang giao thương mại quốc tế và cực lực kêu gọi cho hòa bình thế giới.

Taft trải qua nhiều chức vụ trong Chính phủ Hoa Kỳ, Luật sư tòa thượng thẩm, chính án liên bang, tổng toàn quyền Mỹ tại Philippines và bộ trưởng Bộ chiến tranh Hoa Kỳ trước khi được bạn thân là tổng thống Theodore Roosevelt đề cử ông ra ứng cử tổng thống.

Nhưng đến năm 1911 thì Roosevelt tách rời Taft, cho rằng ông này quá khích. Khi Taft và nhóm bảo thủ thấy Roosevelt đả kích hệ thống tư pháp họ liền tìm cách móc nối trong đảng. Sau đó Taft tranh với Roosevelt và thắng chức lãnh tụ đảng Cộng hoà. Kế đến ông tranh cử và thắng chức tổng thống Hoa Kỳ năm 1912, và sau đó trục xuất Roosevelt khỏi đảng Cộng hoà. Taft từ đó nắm quyền suốt một thập niên.

Năm 1921 Taft kiêm luôn chức chánh thẩm tòa tối cao Hoa Kỳ. Với tư cách vừa là tổng thống vừa là chánh thẩm, Taft dựng lên các tòa án liên bang, dễ dàng thông qua nhiều chính sách thời bấy giờ.

Chính phủ dưới quyền tổng thống Taft được nói đến nhờ công tác phá hệ thống độc quyền và đại diện cổ phần của giới đại tư bản Hoa Kỳ lúc bấy giờ đang nắm chủ quyền kinh tế. Chính phủ này cũng ra sức củng cố liên hệ thương mại giữa các tiểu bang, phát triển dân quyền, tu chỉnh hệ thống bưu điện và kêu gọi hòa bình thế giới.

Template:Tổng thống Hoa Kỳ

Tham khảo

Template:Sơ khai chính khách Hoa Kỳ

Template:Thời gian sống


Thể loại:Tổng thống Hoa Kỳ Thể loại:Tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Cộng hòa Thể loại:Lịch sử Hoa Kỳ Thể loại:Người Ohio Thể loại:Gia tộc Taft Thể loại:Cựu sinh viên Đại học Yale Thể loại:Người Mỹ gốc Anh Thể loại:Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Thể loại:Chính trị gia Mỹ thế kỷ 20 Thể loại:Mất 1930 Thể loại:Luật sư Ohio