Xử lý ảnh

Revision as of 07:05, 18 September 2017 by Ngomanh123 (talk) (Đã lùi lại sửa đổi của 2001:EE0:4101:9C85:3957:4B79:CE40:46B3 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của [[User:1…)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Chú thích trong bài Xử lý ảnh là một phân ngành trong xử lý số tín hiệu với tín hiệu xử lý là ảnh. Đây là một phân ngành khoa học mới rất phát triển trong những năm gần đây. Xử lý ảnh gồm 4 lĩnh vực chính: xử lý nâng cao chất lựong ảnh, nhận dạng ảnh, nén ảnh và truy vấn ảnh. Sự phát triển của xử lý ảnh đem lại rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của con người.

Ngày nay xử lý ảnh đã được áp dụng rất rộng rãi trong đời sống như: photoshop, nén ảnh, nén video, nhận dạng biển số xe, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng chữ viết, xử lý ảnh thiên văn, ảnh y tế,....

Template:Khoa học Máy tính Template:Chuyên ngành Tin học

Tham khảo

Template:Sơ khai

Template:Thể loại Commons

Thể loại:Xử lý ảnh