Open main menu

Là gì Wiki β

Xanh lam

Template:Mẫu màu Template:Thông tin màu Màu xanh lam là một trong ba màu gốc hay màu cơ bản. Ánh sáng màu xanh lam có bước sóng ngắn nhất trong ba loại màu gốc (khoảng 420 đến 490 nm). Bầu trời trong những ngày nắng đẹp có màu xanh lam do tán xạ Rayleigh của ánh sáng từ Mặt Trời. Một lượng lớn của nước thường (H2O) được cảm nhận là có màu xanh lam vì ánh sáng đỏ (bước sóng khoảng 750 nm) bị hấp thụ do tần số điều hòa bội của dao động co duỗi của liên kết O-H. Nước nặng (D2O) là không màu do dải tần số bị hấp thụ (~950 nm) là nằm ngoài quang phổ. Trộn màu xanh lam với màu đỏ (tỷ lệ bằng nhau) sẽ cho ra màu cánh sen.

Một mẫu của màu xanh lam trong không gian màu RGB có cường độ [0, 0, 255] trong thang độ 0-255. Màu xanh lam là màu bù của màu vàng. Vì lý do này, các kính lọc xanh 80A được sử dụng để chỉnh sửa màu đỏ dư thừa trong ánh sáng của đèn vonfram trong công nghệ chụp ảnh màu.

Contents

Sử dụng, biểu tượng và thể hiện thông thường

Tọa độ màu

Số Hex = #0000FF
RGB    (r, g, b)    =  (0, 0, 255)
CMYK   (c, m, y, k) =  (100, 100, 0, 0)
HSV (h, s, v) =  (240, 100, 100)

Xem thêm

Tham khảo