Xuân Trường

Template:Bài cùng tên Template:Chú thích trong bài

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam

Xuân Trường là một huyện phía Nam của tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Vị trí địa lý

Ranh giới phía Bắc với tỉnh Thái Bình là sông Hồng. Ranh giới phía Tây với huyện Trực Ninh là sông Ninh Cơ, ranh giới phía Đông Nam với huyện Giao Thủy là sông Sò.

Các đơn vị hành chính

Huyện gồm 1 thị trấn Xuân Trường và 19 xã: Thọ Nghiệp, Xuân Bắc, Xuân Châu, Xuân Đài, Xuân Hòa, Xuân Hồng, Xuân Kiên, Xuân Ngọc, Xuân Ninh, Xuân Phong, Xuân Phú, Xuân Phương, Xuân Tân, Xuân Thành, Xuân Thượng, Xuân Thủy, Xuân Tiến, Xuân Trung, Xuân Vinh.

Lịch sử

 • Trước năm 1945, Xuân Trường là phủ thuộc tỉnh Nam Định.
 • Sau năm 1945, bỏ cấp phủ, gọi chung là huyện. Huyện Xuân Trường khi đó gồm có 26 xã: Xuân An, Xuân Bắc, Xuân Châu, Xuân Đài, Xuân Dương, Xuân Hải, Xuân Hòa, Xuân Khu, Xuân Kiên, Xuân Lạc, Xuân Nam, Xuân Nghĩa, Xuân Nghiệp, Xuân Ngọc, Xuân Phong, Xuân Phú, Xuân Phương, Xuân Tân, Xuân Thành, Xuân Thiện, Xuân Thọ, Xuân Thượng, Xuân Thủy, Xuân Tiên, Xuân Tiến, Xuân Trung.
 • Ngày 18-3-1968, hợp nhất xã Xuân Dương và xã Xuân Hòa thành một xã lấy tên là xã Xuân Hòa.
 • Ngày 24-3-1969, hợp nhất xã Xuân Nghĩa và xã Xuân Lạc thành một xã lấy tên là xã Xuân Ninh; hợp nhất xã Xuân Thọ và xã Xuân Nghiệp thành một xã lấy tên là xã Thọ Nghiệp; hợp nhất xã Xuân Khu, xã Xuân Tiên và xã Xuân Thiện thành xã Xuân Hồng.
 • Ngày 21-8-1971, sáp nhập thôn Xuân Bảng của xã Xuân An vào xã Xuân Hải và đổi tên xã Xuân Hải thành xã Xuân Hùng; sáp nhập thôn An Cư của xã Xuân An vào xã Xuân Nam và đổi tên xã Xuân Nam thành xã Xuân Vinh; xã Xuân An đã bị giải thể.
 • Ngày 14-11-2003, chuyển xã Xuân Hùng thành thị trấn Xuân Trường - thị trấn huyện lị huyện Xuân Trường.

Danh nhân

 • Trường Chinh - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (xã Xuân Hồng)

Di tích lịch sử

Làng nghề

 • Làng dệt lụa Ngọc Tiên - trồng dâu nuôi tằm...
 • Làng nghề thủ công mỹ nghệ, sơn son thiếp vàng Thánh Tâm Xuân Phương
 • Làng thêu tranh Phú Nhai Xuân Phương
 • Làng nghề đúc chuông Xuân Tiến
 • Làng nghề nấu rượu, bánh đa 'Xuân Tiến
 • Làng bán rau thơm Hành Thiện
 • Làng cốm, làng cót, làng mộc Xuân Bắc
 • Truyền thống vận tải thủy Xuân Trung
 • Làng nghề đậu phụ Thuỷ Nhai - Xuân Thuỷ
 • Làng nghề dệt chiếu: Xuân Dục, Xuân Ninh, Xuân Trường
 • Làng cơ khí Xuân Tiến
 • Làng Vạn Chuột Xuân Phong

Đặc sản địa phương

 • Gạo tám hương xã Xuân Đài (Đặc sản
 • Rượu Kiên Lao (xã Xuân Tiến)
 • Thịt chuột Vạn Lộc {xã Xuân Phong}
 • Nem Bà Thành (xã Xuân Kiên)
 • Bánh hú (xã Xuân Bắc)

Chú thích

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai Hành chính Việt Nam Template:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Xuân Trường Template:Các huyện thị thuộc tỉnh Nam Định

Xuân Trường