Yóctô

Template:Chú thích trong bài Yóctô (viết tắt y) là một tiền tố được viết liền trước một đơn vị đo lường quốc tế để chỉ đơn vị nhỏ gấp 1024 hay 1.000.000.000.000.000.000.000.000 (một triệu tỉ tỉ) lần.

Độ lớn này được công nhận từ năm 1991. Theo tiếng Hy Lạp, Yóctô nghĩa là 8, vì nó bằng 1/10008.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Tiền tố SI

Template:Sơ khai

Thể loại:Tiền tố SI