Zêta

Template:Chú thích trong bài Zêta (viết tắt Z) là một tiền tố được viết liền trước một đơn vị đo lường quốc tế để chỉ bội số lớn gấp 1021 hay 1.000.000.000.000.000.000.000 lần.

Độ lớn này được công nhận từ năm 1991, theo tiếng Pháp nghĩa là 7, vì nó bằng 10007.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Tiền tố SI

Template:Sơ khai

Thể loại:Tiền tố SI