Zeptô

Template:Chú thích trong bài Giéptô (hay zeptô, viết tắt z) là một tiền tố được viết liền trước một đơn vị đo lường quốc tế để chỉ đơn vị nhỏ gấp 1021 hay 1.000.000.000.000.000.000.000 lần.

Độ lớn này được công nhận từ năm 1991. Theo tiếng Pháp, Giéptô nghĩa là 7, vì nó bằng 1/10007.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Tiền tố SI

Template:Sơ khai

Thể loại:Tiền tố SI