382 – Wikipedia

Bài viết này là về năm 382.

Năm

Montan [1] a

Năm 382 ( CCCLXXXII ) là một năm phổ biến (liên kết sẽ hiển thị lịch đầy đủ) của lịch Julian. Vào thời điểm đó, nó được gọi là Năm của Lãnh sự Antonius và Syagrius (hoặc, ít thường xuyên hơn, năm 1135 Ab urbe condita ). Tiền mệnh giá 382 cho năm nay đã được sử dụng từ đầu thời trung cổ, khi kỷ nguyên lịch Anno Domini trở thành phương pháp phổ biến ở châu Âu trong những năm đặt tên.

Theo địa điểm [ chỉnh sửa ]

Đế chế La Mã [ chỉnh sửa ]

Theo chủ đề [ ]

Rel Tôn giáo "Singe, mon prochain, mon miroir, mon double, mon anh em họ". Lê Coq-héron . 188 (1): 19. đổi: 10,3917 / cohe.188.0019. ISSN 0335-7899.