Alestidae – Wikipedia

tetras châu Phi (gia đình Alestidae trước đây được đánh vần Alestiidae ) là một nhóm cá characiform chỉ có ở châu Phi. loài. Trong số các thành viên được biết đến nhiều nhất là tetra Congo và cá hổ châu Phi.

Phân loại tư duy [ chỉnh sửa ]

Phân loại dựa trên Van der Laan 2017 [2] và Nelson, Grande & Wilson 2016. [3]

  • Alestiidae Chi Alestoides Monod & Gaudant 1998
  • Genus 1945 Arabocharax Micklich & Roscher 1990
  • Genus † Eurocharax Gaudant 1980
  • Gen Mahengecharax Murray 2003
  • Genus † Sindacharax 1850 [ Brycinus macrolepidotus nhóm loài]
  • Phân họ Bryconaethiopinae Hoedeman 1951
  • Phân họ Petersiinae Thăm dò ý kiến ​​1967
  • Phân họ Alestinae Roberts 1969

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]