Bộ gen (định hướng) – Wikipedia

Bộ gen là tổng số vật liệu di truyền được mang theo bởi một sinh vật.

Bộ gen cũng có thể tham khảo:

Xem thêm [ chỉnh sửa ]