Bộ phận trung tâm, Fiji – Wikipedia

Bản đồ của Fiji thể hiện sự phân chia trung tâm.

Sư đoàn trung tâm (Tiếng Hindi Tiếng Hin-ddi: सेंट रररर Nó bao gồm năm tỉnh – Naitasiri, Namosi, Rewa, Serua và Tailevu.

Thủ đô của sư đoàn là Suva, cũng là thủ đô của Fiji. Bộ phận này bao gồm phần phía đông của hòn đảo lớn nhất ở Fiji, Viti Levu, với một vài hòn đảo xa xôi, bao gồm Beqa. Nó có biên giới trên bộ với Phân khu phía Tây trên Viti Levu, và biên giới trên biển với Phân khu phía Bắc và Phân khu phía Đông.

Phân khu Trung tâm bao gồm hầu hết Liên minh Kubuna và một phần của Liên minh Burebasaga, hai trong số ba cấp bậc mà các thủ lĩnh của Fiji đều thuộc về. Sự không phù hợp giữa ranh giới của các bộ phận và liên minh không ảnh hưởng đến quản trị, vì chức năng của chúng là khác nhau. . 178.333