Bramley, Gauteng – Wikipedia

Địa điểm tại Gauteng, Nam Phi

Bramley là một vùng ngoại ô của thành phố Johannesburg, Nam Phi. Nó nằm ở khu vực E của thành phố đô thị thủ đô Johannesburg.

Lịch sử [ chỉnh sửa ]

Vùng ngoại ô nằm trên một phần của một trang trại cũ của Witwatersrand có tên là Syferfontein . [2] sau một trong những địa chủ, Edward Bramley. [2]

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

  1. ^ a b c d "Sub Place Bramley". Điều tra dân số năm 2011 . Xe đẩy, Lucie A.; du Plessis, Theodorus L. (2014). Từ điển tên địa danh Nam Phi . Nhà xuất bản Jonathan Ball. tr. 1412. ISBN Muff868425501.