Danh sách các giáo sĩ Ba Lan – Wikipedia

Sự trỗi dậy của Do Thái giáo Hasidic trong biên giới và xa hơn của Ba Lan đã có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Do Thái giáo Haredi trên toàn thế giới, với một ảnh hưởng liên tục được cảm nhận từ sự khởi đầu của các phong trào Hasidic và các triều đại của nó. cuộc nổi dậy cho đến thời điểm hiện tại. Sau đây là những điều đáng chú ý:

Một số giáo sĩ nổi tiếng người Ba Lan và Ba Lan sinh ra bao gồm:

Các nhà triết học Rabbis sinh ra ở Posen, West Prussia, v.v [ chỉnh sửa ]

Xem thêm Danh sách những người Do Thái Đức ;

Rabbis Galicia [ chỉnh sửa ]

Xem thêm Danh sách người Do Thái Áo ;

Các nhà triết học Rabbis sinh ra ở Silesia, Brandenburg, Pomerania & Đông Phổ [19900]]

Xem thêm [ chỉnh sửa ]