Hoàng hôn Acres – Wikipedia

Địa điểm tại Gauteng, Nam Phi

Sunset Acres là một vùng ngoại ô của thành phố Johannesburg, Nam Phi. Nó nằm ở khu vực E của thành phố đô thị thủ đô Johannesburg.

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

  1. ^ một d "Địa điểm hoàng hôn dưới đất". Điều tra dân số năm 2011 .