John Wallis (định hướng) – Wikipedia

John Wallis (1616 Tiết1703) là một nhà toán học người Anh.

John Wallis cũng có thể đề cập đến:

Xem thêm [ chỉnh sửa ]