Lá nguyệt quế Ấn Độ – Wikipedia

Lá nguyệt quế Ấn Độ là tên gọi chung của một số loại cây có lá dùng trong nấu ăn và có thể tham khảo: