Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Wales

Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Wales là một lễ hội âm nhạc cổ điển được thành lập bởi William Mathias vào năm 1972 và được tổ chức hàng năm tại Nhà thờ St Asaph ở phía bắc xứ Wales. William Mathias là Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan trong hai mươi năm. Ông được theo dõi bởi Geraint Lewis và vai trò hiện đang được nắm giữ bởi Ann Atkinson. Lễ hội là một sự kiện kéo dài tám ngày (chín ngày 2013) và diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 9 hàng năm.

Chủ tịch Liên hoan âm nhạc quốc tế Bắc Wales là Đức cha Grêgôriô Cameron Giám mục của Thánh Asaph. Các Phó Chủ tịch là Giáo sư Paul Mealor và Tiến sĩ Rhiannon Mathias, Chủ tịch là Ngài rất tôn kính Nigel Williams, Trưởng khoa của Nhà thờ và Phó Chủ tịch là Sue Last.

Liên kết ngoài [ chỉnh sửa ]