Ottavio Assarotti – Wikipedia

Ottavio Giovanni Battista Assarotti (25 tháng 10 năm 1753 tại Genève – 24 tháng 1 năm 1829) là một nhà từ thiện người Ý và người sáng lập trường đầu tiên cho người điếc ở Ý.

Sau khi đủ điều kiện tham gia nhà thờ, anh gia nhập xã hội của những người theo đạo Piar, Padri của "Scuole Pie", người cống hiến cho việc đào tạo trẻ. Năm 1801, ông nghe nói về giáo dục của người điếc Abbe Sicard ở Paris và quyết định làm điều gì đó tương tự ở Ý. Anh ta bắt đầu với một học sinh, và bằng cấp đã thu thập được một số lượng nhỏ xung quanh anh ta. các doanh thu tu viện. Lệnh này đã được tham dự kém cho đến năm 1811, khi nó được đổi mới, và năm sau Assarotti, với một số lượng đáng kể học sinh, đã sở hữu trường mới. Ông tiếp tục ở đó cho đến khi qua đời vào năm 1829. Một khoản trợ cấp, được vua Sardinia trao tặng cho ông, đã được trao cho các học giả của ông. [1]

Tài liệu tham khảo [