Paul Kiểm tra – Wikipedia

Paul Ramon Check là một ứng cử viên chính trị của New Zealand. Ông là lãnh đạo của Giải trí ngoài trời New Zealand, một bữa tiệc dựa trên các hoạt động săn bắn và câu cá.

Kiểm tra ban đầu làm kỹ sư hàng hải trong Hải quân Hoàng gia New Zealand, sau đó phục vụ tại Merchant Marine ở Brazil. Sau đó, ông làm kỹ sư ở các khu vực khác của Mỹ Latinh và New Zealand. Anh hiện đang quản lý một công ty ở Taupo.

Trong cuộc bầu cử năm 2002, Check đứng thứ ba trong danh sách Giải trí ngoài trời của New Zealand, nhưng đảng này đã không giành được đủ số phiếu để vào Quốc hội. [1] Sau đó, đảng liên kết với United Future, một đảng lớn hơn. Trong cuộc bầu cử năm 2005, Outdoor Entertainment đứng các ứng cử viên dưới biểu ngữ United Future. Kiểm tra, với tư cách là nhà lãnh đạo mới của Giải trí ngoài trời, được xếp thứ bảy, vị trí cao nhất cho một ứng cử viên Giải trí ngoài trời. Ông đã tranh cử cử tri Taupo và đạt được 2,06% số phiếu. [2]

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]