Percelia động sản – Wikipedia

Địa điểm tại Gauteng, Nam Phi

Percelia động sản là một vùng ngoại ô của thành phố Johannesburg, Nam Phi. Nó nằm ở khu vực E của thành phố đô thị thủ đô Johannesburg.

Lịch sử [ chỉnh sửa ]

Vùng ngoại ô nằm trên một phần của một trang trại cũ của Witwatersrand có tên là Klipfontein . [2] Nó lấy tên từ những cái tên đầu tiên từ chủ sở hữu đất Percy Michels và Elias Sandler. [2]

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

  1. ^ b c d "Sub Place Percelia Estate". Điều tra dân số năm 2011 .

  2. ^ a b .; Xe đẩy, Lucie A.; du Plessis, Theodorus L. (2014). Từ điển tên địa danh Nam Phi . Nhà xuất bản Jonathan Ball. tr. 1412. ISBN Muff868425501.