Richard Onslow – Wikipedia

Richard Onslow có thể đề cập đến:

  • Richard Onslow (Tổng luật sư) (1528 Từ1571), Chủ tịch Hạ viện và Tổng luật sư
  • Richard Onslow (nghị sĩ) (1601 Chuyện1664), Thành viên của Quốc hội Long và Nhà Cromwellian cháu trai của những người trên
  • Richard Onslow, Nam tước thứ nhất Onslow (1654 Tiết1717), Chủ tịch Hạ viện và Thủ tướng của Exchequer, cháu nội của
  • Trung tướng. Richard Onslow (sĩ quan quân đội Anh) (mất năm 1760), Thống đốc Fort William và Plymouth
  • Richard Onslow, Nam tước thứ 3 Onslow (1713 thép1776), Thành viên Nghị viện của Guildford và Thượng úy Surrey
  • adm. Sir Richard Onslow, Nam tước thứ nhất (1741 Mạnh1817), nhà lãnh đạo hải quân Anh nổi bật trong Trận Camperdown
  • Richard Onslow, Bá tước thứ 5 của Onslow (1876 ném1945), nhà ngoại giao, thư ký quốc hội và bộ trưởng chính phủ Sĩ quan Hải quân Hoàng gia) (1904 Tiết1975), Đô đốc Anh
  • Richard Onslow (linh mục) (1776 Phản1849), Archdeacon of Worcester