Riviera, Gauteng – Wikipedia

Địa điểm tại Gauteng, Nam Phi

Riviera là một vùng ngoại ô của thành phố Johannesburg, Nam Phi. Nó nằm ở khu vực E của thành phố đô thị thủ đô Johannesburg. . Ngày 31 tháng 7 năm 1903, được đặt theo tên của Pháp hoặc Ý của Pháp. c d Điều tra dân số năm 2011 . Xe đẩy, Lucie A.; du Plessis, Theodorus L. (2014). Từ điển tên địa danh Nam Phi . Nhà xuất bản Jonathan Ball. tr. 1412. ISBN Muff868425501.