Robert Allen (nhà soạn nhạc) – Wikipedia

Robert Allen Deitcher (5 tháng 2 năm 1927 – 1 tháng 10 năm 2000) là một nghệ sĩ piano và một người sắp xếp và viết nhạc cho các bài hát nổi tiếng. Chết vì ung thư đại tràng. . Diana và Katie.

Ông là người đệm đàn cho Perry Como, Peter Lind Hayes và Arthur Godfrey. Nhiều tác phẩm của ông là sự hợp tác với nhà viết lời Al Stillman. Allen sống ở New Rochelle, New York từ năm 1963, phần lớn cuộc đời chuyên nghiệp của anh. Ba trong số những bài hát nổi tiếng nhất của ông là: "(Không có nơi nào thích) Nhà cho ngày lễ", "Mọi người đều yêu người yêu" và "Cơ hội là". [3]

, New York ở tuổi 73.

Bài hát được viết bởi Robert Allen [ chỉnh sửa ]

Lời bài hát của Al Stillman [ chỉnh sửa ] chỉnh sửa ]

Four Lads hit [ chỉnh sửa ]

Johnny Mathis đạt [ chỉnh sửa ]

] [ chỉnh sửa ]

Với Richard Adler [ chỉnh sửa ]

Khác [ chỉnh sửa ]

] [ chỉnh sửa ]

Liên kết ngoài [ chỉnh sửa ]