Tên chính thức của Liên Xô

Ngôn ngữ Viết tắt Họ và tên Tên viết tắt Tiếng Nga СС [[[[[[[[ Tiếng Ucraina Р900 Bêlarut СС [[[[[[[[ Tiếng Uzbekistan СИ 1965900 19656 1965 1965 Tiếng Kazakhstan СР [[[[[[ Gruzia სსრკ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი ( sabch Ailen СИ 1965 1965 1965 1965 Litva TSRS Tarybų Socialistinių respublikų Sąjunga Tarybų Sąjunga Moldavian УУСС [[[[[[ Tiếng Latvia PSRS Padomju Sociālistisko Republiku Savienība Padomju Savienība Kirghiz СР900900 Tajik ИҶШИҶШ Иттҳҳҳиии Tiếng Armenia Turkmen СР900 Tiếng Estonia NSVL Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit Nõukogude Liit Adyghe СР [[ Avar СР [[[[[[[ Bashkir СР [[[[[[[[ Chechen СР900900900 Chuvash СР [900 900 900 900 900 900 900 Crimean Tatar СР [[[[[ Erzya СР [[[[[[ Ngay cả СР [[[[[[[ Tiếng Phần Lan Tiếng Đức UdSSR Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken Sowjetunion Ingush СР [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[([ Kabardian СР [[[[[[[[[ Khakas СР [[[[[[[[ Komi СР Kumyk СР [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[([ Mari СУ 1965 1965 1965 1965900900 Moksha ССР Ossetian СЦ 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 Ba Lan ZSRR Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Związ Tatar СР [[[[[[[[ Tuvan СЭ 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965900 Udmurt ССР Yakut СР Tiếng Yiddish פֿאַ [[[[[[[[[1945 [[1945 1945 1945