Thủ kho lưu trữ hoàng gia

Người giữ kho lưu trữ Hoàng gia chịu trách nhiệm về các giấy tờ được lưu giữ trong Lưu trữ Hoàng gia và chịu trách nhiệm trước Nữ hoàng.

Kể từ năm 1945, văn phòng Keeper of Royal Archives trong Hoàng gia của Vương quốc Anh đã được tổ chức đồng thời với văn phòng của Thư ký riêng cho Chủ quyền.

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

  • "Lưu trữ Hoàng gia". Gia đình Hoàng gia – Trang web chính thức của Vương quốc Anh . Truy cập 16 tháng 9 2009 .
  • "Truy cập vào Lưu trữ Hoàng gia". Gia đình Hoàng gia – Trang web chính thức của Vương quốc Anh . Truy xuất 16 tháng 9 2009 .