Thuật toán thiên văn – Wikipedia

Thuật toán thiên văn , lịch và vị trí (như trong điều hướng thiên thể hoặc điều hướng vệ tinh). Ví dụ về các thuật toán thiên văn lớn và phức tạp là những thuật toán được sử dụng để tính toán vị trí của Mặt trăng. Một ví dụ đơn giản là tính toán của ngày Julian.

Mô hình số của hệ mặt trời thảo luận về cách tiếp cận khái quát đối với mô hình thiên văn địa phương. Các biến thể séculaires des orbites planétaires mô tả một mô hình thường được sử dụng.

Xem thêm [ chỉnh sửa ]

  • Astrodynamics
  • Cơ học thiên thể
  • Thiết bị ghép điện tích (một thiết bị thu thập dữ liệu đôi khi nhắm vào bầu trời và yêu cầu thuật toán xử lý đầu ra của nó)
  • Quy tắc ngày tận thế
  • Danh sách các thuật toán
  • Danh sách các vật thể thiên văn
  • Meeus, Jean
  • Chuyển đổi từ tọa độ hình cầu sang tọa độ hình chữ nhật
  • Tính toán MJD, phương trình thời gian và sự suy giảm năng lượng mặt trời trong Excel, CAD hoặc các chương trình khác của bạn. API Sun là miễn phí và cực kỳ chính xác. Đối với máy tính Windows.
  • API thiên văn học API cho vũ trụ