Torstein Rudihagen – Wikipedia

Torstein Rudihagen (2009)

Torstein Rudihagen (sinh ngày 14 tháng 8 năm 1952 tại Sør-Fron) là một chính trị gia người Na Uy cho Đảng Lao động.

Trong sự nghiệp đầu tiên của mình, ông làm giáo viên. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình trong hội đồng thành phố Sør-Fron, sau đó ông được bầu vào năm 1983. Sau đó, ông trở thành thị trưởng, một vị trí ông đảm nhiệm từ năm 1991 đến 1997. Vào ngày 3 tháng 3 năm 1995, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải , dưới Nội các thứ ba của Brundtland. Khi Brundtland từ chức và Thorbjørn Jagland thành lập một chính phủ mới, Rudihagen vẫn giữ được chức vụ Bộ trưởng Nhà nước. Tuy nhiên, anh mất việc khi nội các rơi vào năm 1997.

Trong cuộc bầu cử năm 1997, ông được bầu vào Quốc hội Na Uy từ quận Oppland quê nhà. Ông đã được bầu lại hai lần.

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]