Tungstate – Wikipedia

Cấu trúc hóa học của ion tungstate ( WO 2−
4
)

Trong hóa học, một tungstate là một hợp chất có chứa oxit vonfram hoặc là một oxit hỗn hợp có chứa vonfram. Ion tungstate đơn giản nhất là WO 2−
4
"orthotungstate". [1] Nhiều tungstate khác thuộc một nhóm lớn các ion đa nguyên tử được gọi là "polyoxometalate" (P) và đặc biệt gọi là isopolyoxometalates vì ​​chúng có chứa, cùng với oxy và có thể là hydro, chỉ có một nguyên tố khác. Hầu như tất cả các quặng vonfram hữu ích là tungstate. [2]

Cấu trúc [ chỉnh sửa ]

Orthotungstates có các tâm tứ diện W (VI) với khoảng cách W W O ngắn là 1,79. Về mặt cấu trúc, chúng giống với sunfat. Vonfram sáu tọa độ, bát diện chiếm ưu thế trong các polyoxotungstates. Trong các hợp chất này, khoảng cách của WTHER O được kéo dài. [1]

Một số ví dụ về các ion tungstate: [3]

 • HWO
  4
  (hydrogentungstate) [3]
 • polyme 2 O 2−
  7
  các ion có cấu trúc khác nhau trong Na 2 W 2 O 7 Li 2 W 2 O 7 và Ag 2 W 2 O 7 [4]
 • [W ] 7 O 24 ] 6− (paratungstate A) [3]
 • [W 10 O 32 4− (tungstate Y) [5]
 • [H 2 W 12 O 42 ] 10− (paratung [3]
 • α- [H 2 W 12 O 40 ] 6− (metatungstate) [5]
 • β- 2 W 12 O 40 ] 6− (tungstate X) [5]

Xem danh mục tungstates để biết danh sách tungstates.

Xảy ra [ chỉnh sửa ]

Tungstate xảy ra tự nhiên với molybdates. Scheelite, khoáng chất canxi tungstate, thường chứa một lượng nhỏ molybdate. Wolframite là mangan và sắt tungstate, và tất cả những thứ này là nguồn vonfram có giá trị. Pow Vệ tinh là một dạng khoáng chất của canxi molybdate có chứa một lượng nhỏ tungstate.

Các phản ứng [ chỉnh sửa ]

Các giải pháp của tungstate, giống như các molybdate, đưa ra các giải pháp cực kỳ phức tạp của các chất hữu cơ phức tạp (V, VI) vật liệu. [1]

Không giống như cromat, tungstate không phải là chất oxy hóa tốt, nhưng cũng giống như cromat, các dung dịch ngưng tụ tungstate để tạo ra isopolytungstate khi axit hóa.

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

 1. ^ a b Egon Wiberg, Arnold Frederick Holleman (2001). Hóa vô cơ . Yêu tinh khác. ISBN 0-12-352651-5.
 2. ^ Erik Lassner, Wolf-Dieter Schubert, Eberhard Lüderitz, Hans Uwe Wolf "Vonfram, Hợp kim vonfram và Hợp chất vonfram" trong Từ điển bách khoa của Ullmann 2000, Wiley-VCH, Weinheim. doi: 10.1002 / 14356007.a27_229
 3. ^ a b c [19459] d Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Hóa học của các nguyên tố (tái bản lần thứ 2). Butterworth-Heinemann. ISBN 0-08-037941-9.
 4. ^ Wells AF (1984) Hóa học vô cơ cấu trúc Ấn bản lần thứ 5 Oxford Science Publications ISBN 0-19-855370-6
 5. ^ a b c Jon A. McCleverty, NG Connelly, Nomenclature của hóa học vô cơ II: 2000 Ủy ban Hóa học thuần túy và ứng dụng quốc tế về danh pháp hóa học vô cơ, được xuất bản bởi Hiệp hội hóa học hoàng gia, 2001, ISBN 0-85404-487-6