Vườn Hurlingham – Wikipedia

Địa điểm tại Gauteng, Nam Phi

Hurlingham Gardens là một vùng ngoại ô của thành phố Johannesburg, Nam Phi. [2] Nó nằm ở khu vực B của thành phố đô thị thủ đô Johannesburg.

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

  1. ^ a b d "Khu vườn phụ Hurlingham". Điều tra dân số 2011 .

  2. ^ http://www.real-estate-south-africa.com/property-for-sale/South_Africa/Gauteng/Sandton/Hurlingham_Gardens.pr