Hello world!

Bidvertiser2085180
Website được lập ra với mục đích giáo dục, và chỉ để phục vụ cho việc học tập nghiên cứu

Truy cập vào từ điển

Nội dung tiếng anh trong website này giúp người dùng tra cứu và học tập tiếng anh tốt hơn

Trang này được tập trung các bài viết về khoa học tự nhiên (sinh,hóa,y địa lý), hiện site có khoảng 1000 bài viết về các đề tài tự nhiên và danh sách, tên khoa học của 10000 loài động thực vật…mục đích là để làm cơ sở tìm kiếm tài liệu nghiên cứu

các vấn đề xã hội, chính trị sẽ bị hạn chế tối đa

Liên hệ admin để xóa bỏ các bài viết về chính trị, xã hội không phù hợp

Ban quản trị : [email protected]

Bảo tồn và chia sẽ kiến thức là nghĩa vụ của chúng tôi. Website này là một bách khoa toàn thư, được sao chép lại từ bách khoa toàn thư Wikipedia.

Wikipedia cho phép mọi người download, lưu trữ, chia sẽ nhằm bảo vệ kho kiến thức của nhân loại. Do đó, site này được tạo ra để như là 1 kênh bảo lưu và chia sẽ nhằm bảo vệ thành quả lao động của những người đã đóng góp cho Wikipedia.

Website được lập ra với mục đích giáo dục, mọi bài viết trên site là công sức cộng tác của rất nhiều người, nếu bạn thấy website có nội dung nào thuộc phạm vi bản quyền hoặc có nội dung không phù hợp bạn có thể liên hệ ban quản trị để gỡ bỏ kịp thời

Ban quản trị : [email protected]