Grande Prairi-Wapiti – Wikipedia

Grande Prairi-Wapiti là khu vực bầu cử cấp tỉnh ở phía tây bắc tỉnh bang Alberta, Canada. Đây là một trong 87 nhiệm vụ phải trả lại một thành viên duy nhất cho Hội đồng Lập pháp của Alberta bằng cách sử dụng phương thức bỏ phiếu đầu tiên. Khu vực bầu cử được tạo […]