Kiryat Mattersdorf – Wikipedia

Lối vào phía tây của Kiryat Mattersdorf. Kiryat Mattersdorf (tiếng Do Thái: ק ž 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Nó nằm ở rìa phía bắc của cao nguyên núi mà trung tâm Jerusalem nằm. Nó được đặt theo tên của Mattersburg (trước đây là Mattersdorf ), một thị […]