Robert Hoey – Wikipedia

Robert Alexander Hoey (ngày 12 tháng 9 năm 1883, ngày 15 tháng 11 năm 1965) là một chính trị gia ở Manitoba, Canada. Ông là thành viên của Hạ viện Canada từ năm 1921 đến 1925, phục vụ trong Hội đồng lập pháp của Manitoba từ 1927 đến 1936, và là một bộ trưởng nội […]

Aquifer – Wikipedia

Lớp ngầm của đá thấm nước Mặt cắt tầng chứa nước điển hình Tầng chứa nước là lớp ngầm của đá thấm nước, vết nứt đá hoặc vật liệu không hợp nhất (sỏi, cát hoặc phù sa). Nước ngầm có thể được khai thác bằng cách sử dụng giếng nước. Nghiên cứu về dòng nước […]

Windsor, Vermont – Wikipedia

Thị trấn ở Vermont, Hoa Kỳ Windsor là một thị trấn thuộc Hạt Windsor, Vermont, Hoa Kỳ. Với tư cách là "Nơi sinh của Vermont", thị trấn là nơi Hiến pháp Vermont được thông qua vào năm 1777, do đó đánh dấu sự thành lập của Cộng hòa Vermont, một quốc gia có chủ quyền […]