Daeboreum – Wikipedia

Daeboreum Tên chính thức Daeboreum (대보름) Cũng được gọi là Trăng tròn đầy đủ Loại Văn hóa Ngày Trăng tròn đầu tiên của năm âm lịch Liên quan đến Lễ hội đèn lồng (ở Trung Quốc) Koshōgatsu Tết Nguyên tiêu (tại Việt Nam) Chotrul Duchen (ở Tây Tạng) Magha Puja (ở Thái Lan, Sri Lanka, […]