Edenburg, Gauteng – Wikipedia

Đối với thị trấn ở Nhà nước Tự do, xem Edenburg. Nó nằm ở Vùng E. Tên này là một nguồn gây nhầm lẫn, vì toàn bộ khu vực được biết đến không phải là Edenburg mà là Rivonia. Con đường từ Johannesburg về phía nam được đặt tên là Rivonia Road. Edenburg có một […]

Nhiệm vụ San Francisco de la Espada

Mission San Francisco de la Espada (cũng Mission Espada ) là một nhiệm vụ Công giáo Nghi lễ La Mã được thành lập năm 1690 bởi Tây Ban Nha và được chuyển đến vào năm 1731 đến San Antonio, Texas ngày nay sau đó được gọi là miền bắc New Tây Ban Nha. Nhiệm vụ […]