Martin E. Marty – Wikipedia

Marty phát biểu tại Shimer College, tháng 5 năm 2013 Martin Emil Marty (sinh ngày 5 tháng 2 năm 1928 tại West Point, Nebraska) là một học giả tôn giáo Lutheran người Mỹ đã viết nhiều về tôn giáo ở Hoa Kỳ. Tiểu sử [ chỉnh sửa ] Một đứa trẻ của vùng đồng bằng, […]

Inanda, Gauteng – Wikipedia

Địa điểm tại Gauteng, Nam Phi Inanda là một vùng ngoại ô của Sandton, Johannesburg, Nam Phi. Nó nằm ở Vùng 3 [ cần cập nhật ] trên đường Rivonia cách thành phố Sandton khoảng 1,5 km. Vùng ngoại ô có Câu lạc bộ Inanda, một cơ sở cưỡi ngựa và cưỡi ngựa ưu tú, […]

Simba, Gauteng – Wikipedia

Địa điểm tại Gauteng, Nam Phi Simba là một vùng ngoại ô của thành phố Johannesburg, Nam Phi. Nó nằm ở khu vực E của thành phố đô thị thủ đô Johannesburg. Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ] ^ một d "Địa điểm Simba". Điều tra dân số năm 2011 .