Hạ viện Anh

Hạ viện là hạ viện của Quốc hội Vương quốc Anh. Giống như thượng viện, Nhà của Lãnh chúa, nó gặp nhau trong Cung điện Westminster. Chính thức, tên đầy đủ của ngôi nhà là Danh dự của Cộng đồng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland trong Quốc hội được tập hợp . Do thiếu không gian, chỗ ở văn phòng của nó mở rộng vào Nhà Portcullis.

Commons là một cơ quan dân cử bao gồm 650 thành viên được gọi là Thành viên Nghị viện (Nghị sĩ). Các thành viên được bầu để đại diện cho các khu vực bầu cử trước tiên và giữ ghế cho đến khi Quốc hội bị giải tán.

Hạ viện Anh phát triển vào thế kỷ 13 và 14. Cuối cùng, nó đã trở thành Hạ viện Anh sau liên minh chính trị với Scotland năm 1707 và đảm nhận danh hiệu "Hạ viện Anh và Ireland" sau liên minh chính trị với Ireland vào đầu thế kỷ 19. "Vương quốc Anh" được gọi là Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland từ năm 1800, và trở thành Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland sau khi độc lập của Nhà nước tự do Ailen vào năm 1922. Theo đó, Hạ viện cho rằng hiện tại chức vụ.

Theo Đạo luật Nghị viện 1911, quyền lực từ chối luật pháp của các Lãnh chúa đã bị giảm xuống thành một quyền lực trì hoãn. Chính phủ chỉ chịu trách nhiệm trước Hạ viện và Thủ tướng chỉ ở lại văn phòng miễn là họ vẫn giữ được sự ủng hộ của đa số các Uỷ viên.

Mối quan hệ với Chính phủ của Hoàng đế [ chỉnh sửa ]

Mặc dù không chính thức bầu thủ tướng, vị trí của các đảng trong Hạ viện là quan trọng nhất. Theo quy ước, thủ tướng chịu trách nhiệm và phải duy trì sự hỗ trợ của Hạ viện. Do đó, bất cứ khi nào văn phòng thủ tướng bị bỏ trống, Chủ quyền chỉ định người có sự hỗ trợ của Hạ viện, hoặc người có khả năng nhất là chỉ huy sự hỗ trợ của Hạ viện, thường là lãnh đạo của đảng lớn nhất trong Cộng đồng, trong khi lãnh đạo đảng lớn thứ hai trở thành Lãnh đạo phe đối lập. Kể từ năm 1963, theo quy ước, thủ tướng luôn là thành viên của Hạ viện, chứ không phải là Hạ viện.

Commons có thể cho thấy sự thiếu hỗ trợ của mình đối với Chính phủ bằng cách từ chối một chuyển động của niềm tin hoặc bằng cách thông qua một chuyển động không tự tin. Sự tự tin và không có chuyển động tự tin được đặt ra một cách rõ ràng, ví dụ: "Ngôi nhà này không có niềm tin vào Chính phủ của Hoàng đế." Nhiều chuyển động khác cho đến những thập kỷ gần đây đã xem xét các vấn đề về niềm tin, mặc dù không được nói rõ ràng như vậy. Đặc biệt, các dự luật quan trọng là một phần của chương trình nghị sự của Chính phủ. Ngân sách hàng năm được coi là vẫn như vậy. Khi một Chính phủ đã mất niềm tin của Hạ viện, Thủ tướng có nghĩa vụ phải từ chức, nhường chỗ cho một nghị sĩ khác có thể ra lệnh cho niềm tin, hoặc yêu cầu quốc vương giải tán Quốc hội, từ đó tiến hành tổng tuyển cử.

Quốc hội thường có nhiệm kỳ tối đa là năm năm. Theo giới hạn đó, trước đây thủ tướng có thể chọn thời điểm giải tán quốc hội, với sự cho phép của Quốc vương. Tuy nhiên, kể từ Đạo luật Nghị viện cố định năm 2011, các điều khoản hiện đã được ấn định 5 năm và một cuộc tổng tuyển cử sớm được đa số hai phần ba ủng hộ cho một kiến ​​nghị giải thể, hoặc bỏ phiếu không tin tưởng rằng không được theo dõi trong vòng mười bốn ngày bởi một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm (có thể là vì niềm tin vào cùng một chính phủ hoặc một chính phủ khác). Theo cơ chế thứ hai này, chính phủ Anh có thể thay đổi thành phần chính trị mà không cần một cuộc tổng tuyển cử can thiệp. Chỉ có bốn trong số tám Thủ tướng cuối cùng đạt được chức vụ là kết quả ngay lập tức của một cuộc tổng tuyển cử; những người khác đã giành được chức vụ sau khi từ chức của một thủ tướng của chính đảng của họ. Bốn người sau là Jim Callaghan, John Major, Gordon Brown và Thủ tướng đương nhiệm Theresa May; bốn người này được thừa hưởng văn phòng từ Harold Wilson, Margaret Thatcher, Tony Blair và David Cameron. Trong những trường hợp như vậy, thậm chí có thể không có một cuộc bầu cử lãnh đạo đảng nội bộ, vì nhà lãnh đạo mới có thể được lựa chọn bởi sự hoan nghênh, không có đối thủ bầu cử (như trong trường hợp của cả Brown và May).

Một thủ tướng sẽ từ chức sau thất bại của đảng tại một cuộc bầu cử bất cứ nơi nào không thể lãnh đạo một liên minh (bao gồm cả sự sắp xếp nguồn cung và niềm tin). Anh ta hoặc cô ta có thể làm sau khi chuyển động không tự tin / tự tin và không được cung cấp như vì lý do sức khỏe. Trong trường hợp như vậy, thủ tướng sẽ thuộc về bất cứ ai có thể chỉ huy đa số trong Nhà; trừ khi có một "Nghị viện Hung" (vì vậy liên minh trong Hạ viện), theo quy ước này sẽ là lãnh đạo mới của đảng của người từ chức. Nó đã trở thành thông lệ viết hiến pháp của các đảng chính trị lớn của Vương quốc Anh để cung cấp một cách thức để bổ nhiệm một nhà lãnh đạo mới. Cho đến năm 1965, Đảng Bảo thủ không có cơ chế cố định cho việc này; khi vào năm 1957, Anthony Eden từ chức Thủ tướng mà không đề nghị người kế nhiệm, không thể đề cử ai. Nó đã rơi vào Nữ hoàng để bổ nhiệm Harold Macmillan làm thủ tướng mới, sau khi có được sự đồng thuận của các bộ trưởng nội các.

Theo quy ước, các bộ trưởng là thành viên của Hạ viện hoặc Hạ viện. Một số ít đã được chỉ định là người ở bên ngoài Nghị viện, nhưng trong hầu hết các trường hợp, sau đó họ vào Quốc hội trong một cuộc bầu cử phụ hoặc bằng cách nhận được một đồng đẳng (được thực hiện một cuộc sống ngang hàng). Các trường hợp ngoại lệ bao gồm Peter Mandelson, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao cho Doanh nghiệp, Doanh nghiệp và Cải cách Quy định vào tháng 10 năm 2008 trước khi ngang hàng. Từ năm 1902, tất cả các thủ tướng đều là thành viên của Cộng đồng; ngoại lệ duy nhất là trong Mùa hè dài năm 1963, Bá tước thứ 14, từ chối sự ngang hàng của ông (theo một cơ chế mới vẫn còn hiệu lực), ba ngày sau khi trở thành thủ tướng, qua đó trở thành Ngài Alec Douglas-Home. Phiên họp mới của Quốc hội đã bị trì hoãn để chờ kết quả của cuộc bầu cử phụ của ông, điều đang diễn ra từ một cái chết gần đây. Đúng như dự đoán, ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử phụ đang chờ giải quyết dành cho vị trí chiếm đa số cao nhất ở Scotland trong số các đảng của ông, nếu không sẽ có nghĩa vụ theo hiến pháp phải từ chức.

Kể từ năm 1990, hầu hết tất cả các bộ trưởng, dành dụm cho ba người là một phần nội tại của Nhà lãnh chúa, đều thuộc về Cộng đồng.

Vài vị trí nội các chính (trừ Lord Privy Seal, Lord Chancellor và Lãnh đạo của Nhà lãnh chúa) đã được lấp đầy bởi một người ngang hàng trong thời gian gần đây. Các trường hợp ngoại lệ đáng chú ý là Peter Carington, Lord Carrington thứ 6, từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao từ 1979 đến 1982, và David Young, Lord Young của Graffham, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Việc làm năm 1985. Tình trạng được bầu của các thành viên của Commons và chịu trách nhiệm trực tiếp Ngôi nhà đó, trái ngược với bản chất không được lựa chọn của các thành viên của Lãnh chúa, cho phép nơi được kết hợp với trao quyền và minh bạch, trách nhiệm bộ trưởng. Chính phủ có trách nhiệm là một mô hình hiến pháp quốc tế. Thủ tướng chọn các bộ trưởng, và có thể quyết định loại bỏ chúng bất cứ lúc nào; việc bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm chính thức, về hình thức, được thực hiện bởi Chủ quyền.

Hạ viện chính thức xem xét kỹ lưỡng Chính phủ HM thông qua các Ủy ban và Câu hỏi của Thủ tướng, khi các thành viên đặt câu hỏi của thủ tướng; Nhà cho các cơ hội khác để đặt câu hỏi cho các bộ trưởng nội các khác. Câu hỏi của Thủ tướng xảy ra hàng tuần, thông thường trong nửa giờ mỗi thứ Tư. Các câu hỏi phải liên quan đến các hoạt động chính thức của bộ trưởng trả lời, không liên quan đến các hoạt động của ông với tư cách là một nhà lãnh đạo đảng hoặc với tư cách là một thành viên của Quốc hội. Thông thường, các thành viên của đảng / liên minh Chính phủ và các thành viên của phe Đối lập thay thế khi đặt câu hỏi. Thành viên cũng có thể yêu cầu bằng văn bản.

Trong thực tế, sự giám sát của Chính phủ của Hạ viện có thể khá yếu. Kể từ khi hệ thống bầu cử đầu tiên được sử dụng, đảng cầm quyền thường chiếm đa số lớn trong các Commons, bộ trưởng và các bộ phận thực hành chính phủ phòng thủ, thuê ngoài công việc quan trọng cho các bên thứ ba. Trong thời đại của đa số lớn, hiến pháp không cần phải có động lực để thỏa hiệp với các bên khác ngoài việc làm việc trong các Ủy ban Chọn lọc để được hoan nghênh cá nhân. Các đảng chính trị lớn hiện đại của Anh có xu hướng được tổ chức chặt chẽ đến mức không khuyến khích phòng trong hầu hết các vấn đề để các nghị sĩ của họ hành động tự do. Một số lượng lớn các nghị sĩ của đảng cầm quyền được trả lương cho các thành viên của Chính phủ. Kể từ năm 1900, Chính phủ đã mất các động thái Tự tin ba lần – hai lần vào năm 1924 và một lần vào năm 1979. Tuy nhiên, mối đe dọa nổi loạn của các nghị sĩ ủng hộ đảng của chính họ thường buộc Chính phủ phải nhượng bộ (dưới Liên minh, bệnh viện nền tảng và Lao động phí nạp tiền và bồi thường cho các chế độ lương hưu của công ty không thành công). Đôi khi các dự luật của chính phủ bị đánh bại bởi các cuộc nổi loạn chống lưng (Đạo luật khủng bố 2006). Tuy nhiên, sự xem xét kỹ lưỡng được cung cấp bởi các Ủy ban Chọn là nghiêm trọng hơn.

Về mặt kỹ thuật, Hạ viện vẫn giữ quyền luận tội Bộ trưởng Vương miện (hoặc bất kỳ chủ đề nào khác, ngay cả khi không phải là viên chức nhà nước) vì tội ác của họ. Các cuộc luận tội được xét xử bởi House of Lords, nơi mà phần lớn đơn giản là cần thiết để kết án. Tuy nhiên, sức mạnh của luận tội đã rơi vào tình trạng không sử dụng được: Hạ viện thực hiện kiểm tra đối với Chính phủ thông qua các biện pháp khác, chẳng hạn như Chuyển động không tin cậy; bản luận tội cuối cùng là của Henry Dundas, Tử tước thứ nhất Melville năm 1806.

Các chức năng lập pháp [ chỉnh sửa ]

Các hóa đơn có thể được giới thiệu ở một trong hai nhà, mặc dù các dự luật có tầm quan trọng thường bắt nguồn từ Hạ viện. Quyền tối cao của Cộng đồng trong các vấn đề lập pháp được đảm bảo bởi Đạo luật của Nghị viện, theo đó một số loại dự luật có thể được trao cho Nữ hoàng cho Hiệp ước Hoàng gia mà không cần sự đồng ý của Hạ viện. Các lãnh chúa không được trì hoãn một hóa đơn tiền (một dự luật, theo quan điểm của Chủ tịch Hạ viện, chỉ liên quan đến thuế quốc gia hoặc các quỹ công cộng) trong hơn một tháng. Hơn nữa, các Lãnh chúa có thể không trì hoãn hầu hết các dự luật công khai khác trong hơn hai phiên họp quốc hội, hoặc một năm theo lịch. Những điều khoản này, tuy nhiên, chỉ áp dụng cho các hóa đơn công cộng có nguồn gốc từ Hạ viện. Hơn nữa, một dự luật tìm cách kéo dài một nhiệm kỳ quốc hội sau năm năm cần có sự đồng ý của Hạ viện.

Theo một phong tục thịnh hành ngay cả trước Đạo luật của Quốc hội, chỉ có Hạ viện mới có thể tạo ra các dự luật liên quan đến thuế hoặc Cung ứng. Hơn nữa, các hóa đơn cung cấp được thông qua bởi Hạ viện được miễn trừ các sửa đổi trong Hạ viện. Ngoài ra, Hạ viện không được sửa đổi dự luật để chèn thuế hoặc cung cấp liên quan đến cung ứng, nhưng Hạ viện thường từ bỏ các đặc quyền của mình và cho phép Lãnh chúa sửa đổi có liên quan đến tài chính. Theo một công ước riêng, được gọi là Công ước Salisbury, Hạ viện không tìm cách chống lại luật pháp được hứa trong bản tuyên ngôn bầu cử của Chính phủ. Do đó, vì quyền lực của Hạ viện đã bị giới hạn nghiêm ngặt theo luật định và bằng thực tiễn, Hạ viện rõ ràng là phòng Quốc hội hùng mạnh hơn.

Lịch sử [ chỉnh sửa ]

Quốc hội Anh ngày nay phần lớn giáng xuống, từ thực tế, từ Nghị viện Anh, mặc dù Hiệp ước Liên hiệp 1706, và Đạo luật Liên minh đã phê chuẩn Hiệp ước, đã tạo ra một Quốc hội mới của Vương quốc Anh để thay thế Quốc hội Anh và Quốc hội Scotland, với việc bổ sung 45 nghị sĩ và mười sáu đồng nghiệp để đại diện cho Scotland. Sau đó, Đạo luật Liên minh 1800 đã đưa ra việc bãi bỏ Nghị viện Ireland và mở rộng Cộng đồng tại Westminster với 100 thành viên Ailen, tạo ra Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland.

Mặc dù được coi là phổ biến để đề cập đến thực tế các thành viên của nó là thường dân, tên thật của Hạ viện bắt nguồn từ tiếng Norman của cộng đồng – các xã . [1][2]

Bố cục và thiết kế [ chỉnh sửa ]

Bố cục của Commons hiện tại bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng Nhà nguyện St. Stephen gốc trong Cung điện Westminster. [3]

Hình dạng hình chữ nhật có nguồn gốc từ hình dạng của nhà nguyện. Băng ghế được sắp xếp sử dụng cấu hình của các quầy hợp xướng của nhà nguyện, theo đó chúng đối diện với nhau. Sự sắp xếp này tạo điều kiện thuận lợi cho bầu không khí đối nghịch, đại diện cho cách tiếp cận của quốc hội Anh. [4]

Khoảng cách trên sàn Nhà giữa chính phủ và băng ghế đối lập là 3,96 mét (13,0 ft), cho biết tương đương với chiều dài của hai thanh kiếm. [5]

thế kỷ 19 [ chỉnh sửa ]

William Pitt the Younger giải quyết Commons về sự bùng nổ của cuộc chiến tranh với Pháp (1793); bức tranh của Anton Hickel.

Hạ viện trải qua một thời kỳ cải cách quan trọng trong thế kỷ 19. Trong những năm qua, một số dị thường đã phát triển trong đại diện của quận. Ranh giới khu vực bầu cử đã không được thay đổi kể từ năm 1660, vì vậy nhiều thị trấn có tầm quan trọng đã giảm vào thế kỷ 19 vẫn giữ quyền bầu cử cổ xưa của họ, ngoài các quận khác chưa bao giờ quan trọng, như Gatton. [ cần trích dẫn ]

Trong số những người khét tiếng nhất trong số các "quận thối" này là Old Sarum, nơi chỉ có sáu cử tri cho hai nghị sĩ và Dunwich, đã sụp đổ xuống biển từ bờ biển xói mòn. Đồng thời, các thành phố lớn như Manchester không nhận được đại diện riêng (mặc dù cư dân đủ điều kiện của họ được quyền bỏ phiếu ở ghế quận tương ứng). Cũng đáng chú ý là các quận bỏ túi, các khu vực bầu cử nhỏ được kiểm soát bởi các địa chủ giàu có và quý tộc, mà "ứng cử viên" của họ đã được bầu chọn một cách bất thường. [ cần phải trích dẫn ] bằng cách thông qua Dự luật cải cách năm 1831. Lúc đầu, Nhà lãnh chúa tỏ ra không muốn thông qua dự luật, nhưng đã buộc phải nương tựa khi thủ tướng Charles, Bá tước thứ 2, khuyên vua William IV tràn vào Nhà của lãnh chúa bằng cách tạo ra ủng hộ cải cách đồng nghiệp. Để tránh điều này, các Lãnh chúa đã đồng ý và thông qua dự luật vào năm 1832. Đạo luật Cải cách 1832, còn được gọi là "Đạo luật Cải cách vĩ đại", bãi bỏ các quận bị thối, thiết lập các yêu cầu bỏ phiếu thống nhất cho các quận, và được đại diện cho các thành phố đông dân, nhưng vẫn còn giữ lại nhiều thành phố bỏ túi. [ cần trích dẫn ]

Trong những năm sau đó, Commons ngày càng quyết đoán hơn, ảnh hưởng của Nhà lãnh chúa đã bị giảm bởi Dự luật cải cách khủng hoảng, và sức mạnh của những người bảo trợ giảm. Các lãnh chúa trở nên miễn cưỡng hơn trong việc từ chối các dự luật mà Commons đã thông qua với đa số lớn, và nó trở thành một nguyên tắc chính trị được chấp nhận rằng sự tự tin của một mình Hạ viện là cần thiết cho một chính phủ ở lại. [ cần dẫn nguồn ]

Nhiều cải cách khác đã được đưa ra vào nửa sau của thế kỷ 19. Đạo luật cải cách năm 1867 đã hạ thấp các yêu cầu về tài sản để bỏ phiếu trong các quận, giảm sự đại diện của các quận ít dân cư hơn và trao các ghế quốc hội cho một số thị trấn công nghiệp đang phát triển. Việc bầu cử được tiếp tục mở rộng bởi Đạo luật Đại diện của Nhân dân năm 1884, theo đó trình độ tài sản ở các quận được hạ xuống. Đạo luật phân phối lại chỗ ngồi của năm sau đã thay thế gần như tất cả các khu vực bầu cử nhiều thành viên bằng các khu vực bầu cử một thành viên. [ cần trích dẫn ]

thế kỷ 20 [ chỉnh sửa ]

Phòng cũ của Hạ viện do Sir Charles Barry xây dựng đã bị phá hủy bởi bom Đức trong Thế chiến thứ hai. Các đặc điểm thiết yếu trong thiết kế của Barry được bảo tồn khi Phòng được xây dựng lại.

Năm 1908, Chính phủ Tự do dưới quyền Asquith đã giới thiệu một số chương trình phúc lợi xã hội, cùng với một cuộc chạy đua vũ trang đắt đỏ, buộc Chính phủ phải tìm kiếm thuế cao hơn. Năm 1909, Thủ tướng của Exchequer, David Lloyd George, đã giới thiệu "Ngân sách nhân dân", đề xuất một loại thuế mới nhắm vào các chủ đất giàu có. Biện pháp này đã thất bại trong Nhà lãnh chúa bảo thủ nặng nề, và chính phủ đã từ chức.

Cuộc tổng tuyển cử kết quả đã trả lại một quốc hội treo, nhưng Asquith vẫn là thủ tướng với sự hỗ trợ của các đảng nhỏ hơn. Asquith sau đó đề xuất rằng quyền hạn của các Lãnh chúa sẽ bị hạn chế nghiêm trọng. Sau một cuộc bầu cử tiếp theo vào tháng 12 năm 1910, Chính phủ Asquith đã bảo đảm việc thông qua dự luật nhằm hạn chế quyền lực của Hạ viện sau khi đe dọa sẽ tràn vào Nhà với 500 đồng nghiệp Tự do mới để đảm bảo thông qua dự luật.

Do đó, Đạo luật Nghị viện 1911 có hiệu lực, phá hủy sự bình đẳng lập pháp của hai Tòa nhà Quốc hội. Hạ viện chỉ được phép trì hoãn hầu hết các luật, trong tối đa ba phiên họp quốc hội hoặc hai năm dương lịch (giảm xuống còn hai phiên hoặc một năm theo Đạo luật Nghị viện 1949). Kể từ khi thông qua các Đạo luật này, Hạ viện đã trở thành nhánh thống trị của Nghị viện, cả về lý thuyết và thực tiễn.

Năm 1918, phụ nữ trên 30 tuổi được trao quyền bầu cử, nhanh chóng được thông qua luật cho phép phụ nữ đủ điều kiện bầu cử làm thành viên quốc hội ở độ tuổi 21. Người phụ nữ duy nhất được bầu vào năm đó là một ứng cử viên Sinn Féin của Ailen, Constance Markievicz, người đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trở thành nghị sĩ. Tuy nhiên, do chính sách từ bỏ Westminster của Sinn Féin, bà không bao giờ ngồi vào vị trí của mình. [6]

Có hiệu lực từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1950, nhiều hình thức bỏ phiếu số nhiều (ví dụ như một số cá nhân quyền bỏ phiếu trong nhiều khu vực bầu cử trong cùng một cuộc bầu cử), bao gồm các khu vực bầu cử Đại học, đã bị bãi bỏ.

Từ thế kỷ 17, các nghị sĩ đã không được trả tiền. Hầu hết những người đàn ông được bầu vào Commons đều có thu nhập tư nhân, trong khi một số ít dựa vào hỗ trợ tài chính từ một người bảo trợ giàu có. Các nghị sĩ Lao động thời kỳ đầu thường được một tổ chức công đoàn cung cấp một mức lương, nhưng điều này đã bị tuyên bố là bất hợp pháp theo phán quyết của Hạ viện năm 1909. Do đó, một nghị quyết đã được thông qua tại Hạ viện năm 1911 giới thiệu mức lương cho các nghị sĩ. Bộ trưởng chính phủ đã luôn được trả tiền.

Thế kỷ 21 [ chỉnh sửa ]

Vụ bê bối chi phí [ chỉnh sửa ]

Vào tháng 5 và tháng 6 năm 2009, những tiết lộ về tuyên bố chi phí của các nghị sĩ đã gây ra một vụ bê bối lớn và mất niềm tin của công chúng vào tính toàn vẹn của các nghị sĩ, [7] cũng như gây ra sự từ chức đầu tiên của Người phát ngôn sau 300 năm. [8][9]

Thành viên và bầu cử [ chỉnh sửa ]

Kể từ năm 1950, mỗi Thành viên của Nghị viện đã đại diện cho một khu vực bầu cử duy nhất (còn được gọi là ghế). Vẫn còn một sự phân biệt kỹ thuật giữa các khu vực bầu cử quận và quận; tác dụng duy nhất của nó là số tiền mà các ứng cử viên được phép chi tiêu trong các chiến dịch và cấp bậc của Cán bộ trở về đồng chính quyền địa phương, người chủ trì số lượng. Ranh giới địa lý được xác định bởi bốn Hoa hồng Ranh giới vĩnh viễn và độc lập, mỗi ủy ban cho Anh, Wales, Scotland và Bắc Ireland. Các ủy ban tiến hành đánh giá chung về ranh giới bầu cử cứ sau 8 đến 12 năm và đánh giá tạm thời. Trong việc vẽ ranh giới, họ được yêu cầu thích ranh giới của chính quyền địa phương, nhưng có thể đi chệch khỏi những ranh giới này để ngăn chặn sự chênh lệch lớn trong bầu cử, vì sự chênh lệch như vậy được đưa ra trong điều khoản chính thức. Các đề xuất của Ủy ban Ranh giới có thể được sự chấp thuận của quốc hội, nhưng có thể không được sửa đổi. Sau các Đánh giá định kỳ tiếp theo của họ, các Ủy ban Ranh giới sẽ được đưa vào Ủy ban bầu cử, được thành lập vào năm 2000. Tính đến năm 2017, Vương quốc Anh được chia thành 650 khu vực bầu cử, với 533 ở Anh, 40 ở Wales, 59 ở Scotland và 18 ở Bắc Ireland.

Cuộc tổng tuyển cử diễn ra bất cứ khi nào Quốc hội bị giải tán. Thời điểm giải thể thường được Thủ tướng lựa chọn (xem mối quan hệ với Chính phủ ở trên); tuy nhiên, do kết quả của Đạo luật Nghị viện cố định năm 2011, các điều khoản của Nghị viện hiện đã được ấn định sau 5 năm, ngoại trừ trường hợp Hạ viện duy trì một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hoặc thông qua một động thái "bầu cử sớm", sau đó có được thông qua bởi đa số hai phần ba. [10] Lần sử dụng đầu tiên của thủ tục này là vào tháng 4 năm 2017, khi các nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ lời kêu gọi của Theresa May cho một cuộc bầu cử nhanh chóng được tổ chức vào tháng 6.

Tất cả các cuộc bầu cử ở Anh được tổ chức vào Thứ Năm. Ủy ban bầu cử không chắc chắn khi thực tiễn này phát sinh, nhưng có từ năm 1931, với gợi ý rằng nó được thực hiện trùng với ngày thị trường; điều này sẽ dễ dàng bỏ phiếu cho những người phải đi vào thị trấn để bỏ phiếu. [11]

Một ứng cử viên cho một ghế phải nộp giấy đề cử được ký bởi mười cử tri đã đăng ký từ khu vực đó và trả tiền £ 500, được hoàn trả nếu ứng cử viên giành được ít nhất năm phần trăm số phiếu bầu. Một khoản tiền gửi như vậy (xem tiền gửi (chính trị)) tìm cách ngăn cản sự phù phiếm và các lá phiếu rất dài sẽ gây ra sự chia rẽ phiếu bầu (và có thể gây nhầm lẫn cho cử tri). Mỗi khu vực bầu cử có thể được gọi là một ghế vào năm 1885, khi nó trả lại một thành viên, sử dụng hệ thống bầu cử đầu tiên trong quá khứ, theo đó ứng cử viên có số phiếu "đa số" sẽ thắng, đó là số phiếu lớn nhất . Người chưa thành niên (nghĩa là bất kỳ ai dưới 18 tuổi), thành viên của Nhà lãnh chúa, tù nhân và người mất trí không đủ điều kiện để trở thành thành viên của Hạ viện. Để bỏ phiếu, một người phải là cư dân Vương quốc Anh và công dân Anh, hoặc công dân của một lãnh thổ hải ngoại của Anh, Cộng hòa Ireland, hoặc là thành viên của Cộng đồng các quốc gia. Công dân Anh sống ở nước ngoài được phép bỏ phiếu trong 15 năm sau khi rời đi. Đó là, trực quan, là một tội hình sự cho một người bỏ phiếu trong lá phiếu của nhiều hơn một ghế trống trong bất kỳ cuộc bầu cử. Điều này không phải luôn luôn như vậy vì trước năm 1948, việc bỏ phiếu số nhiều đã được cho phép vì các cử tri đủ điều kiện sở hữu nhà hoặc cư trú và có thể bỏ phiếu theo cả hai quyền.

Sau khi được bầu, các thành viên của Nghị viện thường tiếp tục phục vụ cho đến khi giải tán Quốc hội tiếp theo. Nhưng nếu một thành viên chết hoặc không còn đủ điều kiện (xem trình độ dưới đây), chỗ ngồi của anh ta hoặc cô ta bị bỏ trống. Cũng có thể Hạ viện sẽ trục xuất một thành viên, một quyền lực chỉ được thực hiện trong các trường hợp có hành vi sai trái nghiêm trọng hoặc hoạt động tội phạm. Trong mỗi trường hợp, vị trí tuyển dụng được lấp đầy bởi một cuộc bầu cử phụ trong khu vực bầu cử, với cùng một hệ thống bầu cử như trong các cuộc bầu cử chung.

Thuật ngữ "Thành viên Quốc hội" theo quy ước hiện đại có nghĩa là thành viên của Hạ viện. Các thành viên này có thể, và hầu như luôn luôn sử dụng các chữ cái sau danh nghĩa "MP". Mức lương hàng năm của mỗi thành viên là 74.962 bảng Anh, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2016. [12] Thành viên cũng có thể nhận thêm tiền lương cho các văn phòng khác mà họ nắm giữ (ví dụ: Loa). Hầu hết các thành viên cũng yêu cầu các chi phí văn phòng khác nhau (chi phí nhân viên, bưu chính, đi lại, v.v.) và, trong trường hợp thành viên không thuộc khu vực Luân Đôn, cho các chi phí duy trì nhà ở thủ đô.

Trình độ chuyên môn [ chỉnh sửa ]

Một hình ảnh khác của buồng House of Commons cũ. Lưu ý veneer tối trên gỗ, được cố tình làm sáng hơn nhiều trong buồng mới.

Có nhiều bằng cấp áp dụng cho các Thành viên của Quốc hội. Một người phải đủ 18 tuổi (độ tuổi tối thiểu là 21 cho đến khi s.17 của Đạo luật bầu cử năm 2006 có hiệu lực) và phải là công dân của Vương quốc Anh, thuộc lãnh thổ hải ngoại của Anh, Cộng hòa Ireland, hoặc của một quốc gia thành viên của Khối thịnh vượng chung. Những hạn chế này được đưa ra bởi Đạo luật Quốc tịch Anh năm 1981, nhưng trước đây nghiêm ngặt hơn nhiều: theo Đạo luật Giải quyết 1701, chỉ những đối tượng sinh ra tự nhiên mới đủ điều kiện. Các thành viên của Hạ viện không được phục vụ trong Hạ viện, hoặc thậm chí bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử quốc hội (giống như Nữ hoàng không bỏ phiếu); tuy nhiên, họ được phép ngồi trong buồng trong các cuộc tranh luận (không giống như Nữ hoàng, người không thể vào buồng).

Một người không được ngồi trong Commons nếu người đó là đối tượng của Lệnh Hạn chế Phá sản (chỉ áp dụng ở Anh và xứ Wales), hoặc nếu người đó bị xét xử phá sản (ở Bắc Ireland), hoặc nếu anh ta hoặc bất động sản của cô được cô lập (ở Scotland). Trước đây, các nghị sĩ bị giam giữ theo Đạo luật Sức khỏe Tâm thần 1983 từ sáu tháng trở lên sẽ bị bỏ trống nếu hai chuyên gia báo cáo với Người phát biểu rằng thành viên đó bị rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, việc không đủ tiêu chuẩn này đã bị xóa bỏ bởi Đạo luật Sức khỏe Tâm thần (Phân biệt đối xử) năm 2013. Tuy nhiên, cũng tồn tại một luật lệ phổ biến từ thế kỷ 18 rằng người điếc và câm không đủ tư cách để ngồi trong Hạ viện; không được thử nghiệm trong những năm gần đây.

Bất cứ ai bị kết tội phản quốc cao có thể không ngồi trong Nghị viện cho đến khi họ đã hoàn thành thời hạn tù hoặc nhận được ân xá đầy đủ từ Vương miện. Hơn nữa, bất cứ ai chấp hành án tù từ một năm trở lên là không đủ điều kiện. Cuối cùng, Đạo luật Đại diện của Nhân dân 1983 không đủ điều kiện trong mười năm, những người bị kết tội trong một số tội liên quan đến bầu cử. Một số trường hợp không đủ tiêu chuẩn khác được quy định trong Đạo luật truất quyền Hạ viện năm 1975: những người nắm giữ các cơ quan tư pháp cấp cao, công chức, thành viên của các lực lượng vũ trang chính quy, thành viên của các cơ quan lập pháp nước ngoài (trừ Cộng hòa Ireland và các quốc gia Khối thịnh vượng chung) văn phòng. Các bộ trưởng, mặc dù họ là sĩ quan được trả lương của Vương miện, nhưng không bị loại.

Quy tắc cấm một số sĩ quan Thái Lan phục vụ trong Hạ viện được sử dụng để phá vỡ nghị quyết được Hạ viện thông qua năm 1623, theo đó các thành viên không được phép từ chức. Trong thực tế, tuy nhiên, họ luôn luôn có thể. Nếu một thành viên muốn từ chức khỏi Commons, anh ta hoặc cô ta có thể yêu cầu bổ nhiệm vào một trong hai văn phòng của Crown nghi lễ: đó là Crown Steward và Bailiff of the Chiltern Hundreds, hoặc của Crown Steward và Bailiff of the Manor of Northstead. Các văn phòng này là tội lỗi (nghĩa là chúng không liên quan đến nhiệm vụ thực tế); họ tồn tại chỉ để cho phép "từ chức" các thành viên của Hạ viện. Thủ tướng của Exchequer chịu trách nhiệm sắp xếp cuộc hẹn, và theo quy ước, không bao giờ từ chối làm điều đó khi được yêu cầu bởi một thành viên muốn rời khỏi Hạ viện. . ] Vào đầu mỗi nhiệm kỳ quốc hội mới, Hạ viện bầu một trong số các thành viên của mình với tư cách là một sĩ quan chủ tịch, được gọi là Chủ tịch. Nếu Người phát ngôn đương nhiệm tìm kiếm một thuật ngữ mới, thì Nhà có thể bầu lại anh ta hoặc cô ta chỉ bằng cách chuyển một chuyển động; mặt khác, một lá phiếu bí mật được tổ chức. Một người phát ngôn không thể nhậm chức cho đến khi họ được Chủ quyền phê chuẩn; việc cấp phê duyệt của hoàng gia, tuy nhiên, là một hình thức. Diễn giả được hỗ trợ bởi ba Phó Chủ tịch, người cao cấp nhất trong số họ giữ chức Chủ tịch Cách thức và Phương tiện. Hai Phó Chủ tịch khác được gọi là Phó Chủ tịch Thứ nhất và Thứ hai về Cách thức và Phương tiện. Những chức danh này bắt nguồn từ Ủy ban Cách thức và Phương tiện, cơ quan mà chủ tịch từng sử dụng để chủ trì; mặc dù Ủy ban đã bị bãi bỏ vào năm 1967, các chức danh truyền thống của các Phó Chủ tịch vẫn được giữ lại. Người phát ngôn và Phó Chủ tịch luôn là thành viên của Hạ viện.

Trong khi chủ trì, Người phát ngôn hoặc Phó Người mặc trang phục nghi lễ. Sĩ quan chủ trì cũng có thể đội tóc giả, nhưng truyền thống này đã bị Chủ tịch Betty Boothroyd từ bỏ. Người kế vị của cô, Michael Martin, cũng không đội tóc giả khi ở trong buồng. Chủ tịch hiện tại, John Bercow, đã chọn mặc một chiếc áo choàng trên bộ đồ phòng chờ, một quyết định đã gây ra nhiều tranh luận và phản đối.

Người phát ngôn hoặc phó chủ tọa từ một chiếc ghế ở phía trước Nhà. Chiếc ghế này được thiết kế bởi Augustus Pugin, người đầu tiên chế tạo một nguyên mẫu của chiếc ghế tại Trường King Edward, Birmingham: chiếc ghế đó có tên là Sapientia và là nơi ông chủ trưởng ngồi. Diễn giả cũng là chủ tịch của Ủy ban Hạ viện, giám sát việc điều hành Hạ viện và kiểm soát các cuộc tranh luận bằng cách kêu gọi các thành viên phát biểu. Một thành viên tin rằng một quy tắc (hoặc Lệnh Thường trực) đã bị vi phạm có thể đưa ra "điểm trật tự", theo đó, Người phát ngôn đưa ra phán quyết không chịu bất kỳ kháng cáo nào. Người phát ngôn có thể kỷ luật các thành viên không tuân thủ các quy tắc của Nhà. Do đó, Người phát ngôn mạnh hơn nhiều so với người đồng cấp với Lãnh chúa của mình, Người phát ngôn của Chúa, người không có quyền hạn kỷ luật. Theo thông lệ, Người phát ngôn và đại biểu là những người không đảng phái; họ không bỏ phiếu (với ngoại lệ đáng chú ý là phiếu bầu bị ràng buộc, trong đó Người phát biểu bỏ phiếu theo quy định của Denison) hoặc tham gia vào các vấn đề của bất kỳ đảng chính trị nào. Theo quy ước, một Chủ tịch tìm cách tái cử vào quốc hội không bị phản đối trong khu vực bầu cử của mình bởi bất kỳ đảng nào. Việc thiếu sự hợp tác vẫn tiếp tục ngay cả sau khi Người phát ngôn rời khỏi Hạ viện.

Thư ký của Hạ viện vừa là cố vấn trưởng của Hạ viện về các vấn đề thủ tục vừa là giám đốc điều hành của Hạ viện. Anh ấy hoặc cô ấy là một quan chức thường trực, không phải là thành viên của chính Nhà. Thư ký tư vấn cho Người phát ngôn về các quy tắc và thủ tục của Nhà, ký các lệnh và thông tin liên lạc chính thức, và các dấu hiệu và chứng thực hóa đơn. Thư ký cũng chủ trì Hội đồng quản trị, bao gồm những người đứng đầu của sáu bộ phận của Hạ viện. Phó thư ký được gọi là Trợ lý thư ký. Another officer of the House is the Serjeant-at-Arms, whose duties include the maintenance of law, order, and security on the House's premises. The Serjeant-at-Arms carries the ceremonial mace, a symbol of the authority of the Crown and of the House of Commons, into the House each day in front of the Speaker, and the Mace is laid upon the Table of the House during sittings. The Librarian is head of the House of Commons Library, the House's research and information arm.

Procedure[edit]

Like the Lords, the Commons meets in the Palace of Westminster in London. The Commons chamber is small and modestly decorated in green, in contrast to the large, lavishly furnished red Lords chamber. There are benches on two sides of the chamber, divided by a centre aisle. This arrangement reflects the design of St Stephen's Chapel, which served as the home of the House of Commons until destroyed by fire in 1834. The Speaker's chair is at one end of the Chamber; in front of it, is the Table of the House, on which the Mace rests. The Clerks sit at one end of the Table, close to the Speaker so that they may advise him or her on procedure when necessary. Members of the Government sit on the benches on the Speaker's right, whilst members of the Opposition occupy the benches on the Speaker's left. In front of each set of benches a red line is drawn, which members are traditionally not allowed to cross during debates. Government ministers and the leader of the Opposition and the Shadow Cabinet sit on the front rows, and are known as frontbenchers. Other members of parliament, in contrast, are known as backbenchers. Not all Members of Parliament can fit into the Chamber at the same time, as it only has space to seat approximately two thirds of the Members. According to Robert Rogers, former Clerk of the House of Commons and Chief Executive, a figure of 427 seats is an average or a finger-in-the-wind estimate.[14] Members who arrive late must stand near the entrance of the House if they wish to listen to debates. Sittings in the Chamber are held each day from Monday to Thursday, and also on some Fridays. During times of national emergency, the House may also sit at weekends.

Sittings of the House are open to the public, but the House may at any time vote to sit in private, which has occurred only twice since 1950. Traditionally, a Member who desired that the House sit privately could shout "I spy strangers" and a vote would automatically follow. In the past, when relations between the Commons and the Crown were less than cordial, this procedure was used whenever the House wanted to keep its debate private. More often, however, this device was used to delay and disrupt proceedings; as a result, it was abolished in 1998. Now, Members seeking that the House sit in private must make a formal motion to that effect.

Public debates are recorded and archived in Hansard. The post war redesign of the House in 1950 included microphones, and debates were allowed to be broadcast by radio in 1975.[15] Since 1989, they have also been broadcast on television, which is now handled by BBC Parliament.[16]

Sessions of the House of Commons have sometimes been disrupted by angry protesters throwing objects into the Chamber from the galleries—items thrown include leaflets, manure, flour by the group Fathers 4 Justice, and a canister of chlorobenzylidene malonitrile (tear gas). Even members have been known to disturb proceedings of the House. For instance, in 1976, Conservative MP Michael Heseltine seized and brandished the Mace of the House during a heated debate. However, perhaps the most famous disruption of the House of Commons was caused by Charles I, who entered the Commons Chamber in 1642 with an armed force to arrest five members for high treason. This action was deemed a breach of the privilege of the House, and has given rise to the tradition that the monarch does not set foot in the House of Commons.

Each year, the parliamentary session begins with the State Opening of Parliament, a ceremony in the Lords Chamber during which the Sovereign, in the presence of Members of both Houses, delivers an address outlining the Government's legislative agenda. The Gentleman Usher of the Black Rod (a Lords official) is responsible for summoning the Commons to the Lords Chamber. When he arrives to deliver his summons, the doors of the Commons Chamber are traditionally slammed shut in his face, symbolising the right of the Lower House to debate without interference. He then knocks on the door three times with his Black Rod, and only then is granted admittance, where he informs the MPs that the Monarch awaits them, after which they proceed to the House of Lords for the Queen's Speech.

During debates, Members may speak only if called upon by the Speaker (or a Deputy Speaker, if the Speaker is not presiding). Traditionally, the presiding officer alternates between calling Members from the Government and Opposition. The Prime Minister, the Leader of the Opposition, and other leaders from both sides are normally given priority. All Privy Counsellors used to be granted priority; however, the modernisation of Commons procedure in 1998 led to the abolition of this tradition.

Speeches are addressed to the presiding officer, using the words "Mr Speaker", "Madam Speaker", "Mr Deputy Speaker", or "Madam Deputy Speaker". Only the presiding officer may be directly addressed in debate; other members must be referred to in the third person. Traditionally, members do not refer to each other by name, but by constituency, using forms such as "the Honourable Member for [constituency]", or, in the case of Privy Counsellors, "the Right Honourable Member for [constituency]". Members of the same party (or allied parties or groups)[17] refer to each other as "my (Right) Honourable friend". (A member of the Armed Forces used to be called "the Honourable and Gallant Member", a barrister "the Honourable and Learned Member", and a woman "the Honourable Lady the Member".[18]) This may not always be the case during the actual oral delivery, when it might be difficult for a member to remember another member's exact constituency, but it is invariably followed in the transcript entered in the Hansard. The Speaker enforces the rules of the House and may warn and punish members who deviate from them. Disregarding the Speaker's instructions is considered a breach of the rules of the House and may result in the suspension of the offender from the House. In the case of grave disorder, the Speaker may adjourn the House without taking a vote.

The Standing Orders of the House of Commons do not establish any formal time limits for debates. The Speaker may, however, order a member who persists in making a tediously repetitive or irrelevant speech to stop speaking. The time set aside for debate on a particular motion is, however, often limited by informal agreements between the parties. Debate may also be restricted by the passage of "Allocation of Time Motions", which are more commonly known as "Guillotine Motions". Alternatively, the House may put an immediate end to debate by passing a motion to invoke Closure. The Speaker is allowed to deny the motion if he or she believes that it infringes upon the rights of the minority. Today, bills are scheduled according to a Timetable Motion, which the whole House agrees in advance, negating the use of a guillotine.

When the debate concludes, or when the Closure is invoked, the motion in question is put to a vote. The House first votes by voice vote; the Speaker or Deputy Speaker puts the question, and Members respond either "Aye!" (in favour of the motion) or "No!" (against the motion). The presiding officer then announces the result of the voice vote, but if his or her assessment is challenged by any member or the voice vote is unclear, a recorded vote known as a division follows. The presiding officer, if he or she believes that the result of the voice vote is clear, may reject the challenge. When a division occurs, members enter one of two lobbies (the "Aye" lobby or the "No" lobby) on either side of the Chamber, where their names are recorded by clerks. A member who wishes to pointedly abstain from a vote may do so by entering both lobbies, casting one vote for and one against. At each lobby are two tellers (themselves members of the House) who count the votes of the members.

Once the division concludes, the tellers provide the results to the presiding officer, who then announces them to the House. If there is an equality of votes, the Speaker or Deputy Speaker has a casting vote. Traditionally, this casting vote is exercised to allow further debate, if this is possible, or otherwise to avoid a decision being taken without a majority (e.g. voting 'No' to a motion or the third reading of a bill). Ties rarely occur—the last one was in July 1993. The quorum of the House of Commons is 40 members for any vote, including the Speaker and four tellers. If fewer than 40 members have participated, the division is invalid.

Formerly, if a member sought to raise a point of order during a division, suggesting that some of the rules governing parliamentary procedure are violated, he was required to wear a hat, thereby signalling that he was not engaging in debate. Collapsible top hats were kept in the Chamber just for this purpose. This custom was discontinued in 1998.

The outcome of most votes is largely known beforehand, since political parties normally instruct members on how to vote. A party normally entrusts some members of parliament, known as whips, with the task of ensuring that all party members vote as desired. Members of Parliament do not tend to vote against such instructions, since those who do so jeopardise promotion, or may be deselected as party candidates for future elections. Ministers, junior ministers and parliamentary private secretaries who vote against the whips' instructions usually resign. Thus, the independence of Members of Parliament tends to be low, although "backbench rebellions" by members discontent with their party's policies do occur. A member is also traditionally allowed some leeway if the particular interests of his constituency are adversely affected. In some circumstances, however, parties announce "free votes", allowing members to vote as they please. Votes relating to issues of conscience such as abortion and capital punishment are typically free votes.

Pairing is an arrangement where a member from one party agrees with a member of another party not to vote in a particular division, allowing both MPs the opportunity not to attend.[19][20]

A bisque is permission from the Whips given to a member to miss a vote or debate in the House to attend to constituency business or other matters.[21]

House of Commons recess dates[edit]

The House of Commons recess dates for the 2017–8 Parliamentary session were announced by the Leader of the House, Andrea Leadsom, in June 2017:[22]

Recess Rise of the House Return of the House
Summer 2017 20 July 2017 5 September 2017
Summer 2017 14 September 2017 9 October 2017
Autumn 2017 7 November 2017 13 November 2017
Christmas 2017 21 December 2017 8 January 2018
February 2018 8 February 2018 20 February 2018
Easter 2018 29 March 2018 16 April 2018

Committees[edit]

The British Parliament uses committees for a variety of purposes, e.g., for the review of bills. Committees consider bills in detail, and may make amendments. Bills of great constitutional importance, as well as some important financial measures, are usually sent to the "Committee of the Whole House", a body that includes all members of the Commons. Instead of the Speaker, the chairman or a Deputy Chairman of Ways and Means presides. The Committee meets in the House of Commons Chamber.

Most bills were until 2006 considered by Standing Committees, which consisted of between 16 and 50 members. The membership of each Standing Committee roughly reflected the strength of the parties in the House. The membership of Standing Committees changed constantly; new Members were assigned each time the committee considered a new bill. There was no formal limit on the number of Standing Committees, but usually only ten existed. Rarely, a bill was committed to a Special Standing Committee, which investigated and held hearings on the issues raised. In November 2006, Standing Committees were replaced by Public Bill Committees.

The House of Commons also has several Departmental Select Committees. The membership of these bodies, like that of the Standing Committees, reflects the strength of the parties. Each committee elects its own chairman. The primary function of a Departmental Select Committee is to scrutinise and investigate the activities of a particular government department. To fulfil these aims, it is permitted to hold hearings and collect evidence. Bills may be referred to Departmental Select Committees, but such a procedure is seldom used.

A separate type of Select Committee is the Domestic Committee. Domestic Committees oversee the administration of the House and the services provided to Members. Other committees of the House of Commons include Joint Committees (which also include members of the House of Lords), the Committee on Standards and Privileges (which considers questions of parliamentary privilege, as well as matters relating to the conduct of the members), and the Committee of Selection (which determines the membership of other committees).

Current composition[edit]

Notes
 • For full details of changes during the 57th Parliament, see Defections, suspensions and removal of whip and By-elections.
 • In addition to the parties listed in the table above, the Co-operative Party is represented in the House of Commons by 38 Labour MPs sitting with the Labour Co-operative designation.
 • "Members elected" refers to the composition resulting from the election on 8 June 2017, but note that the confidence and supply arrangement (referred to in the final row as C&S) was only reached on 26 June.
 • The "voting total" is the effective size of the House excluding vacancies, suspensions, the Speaker (originally Conservative) and three Deputy Speakers (two Labour and one Conservative) who have only a tie-breaking vote constrained by conventions,[24] and seven abstentionist members (Sinn Féin). Eleven members are currently excluded under this definition, leaving party voting totals as follows: Con 316, Lab 254, SF 0, Speaker 0.
 • The "majority threshold", the number of seats needed to have a majority of one, and "Gov short by", the margin by which the governing Conservatives are short of that majority, are based on the voting total. The "Gov + C&S majority" is calculated as the sum of voting Conservative and Democratic Unionist Party members, less the sum of all other voting members.

Commons symbol[edit]

The symbol used by the Commons consists of a portcullis topped by St Edward's Crown. The portcullis has been one of the Royal Badges of England since the accession of the Tudors in the 15th century, and was a favourite symbol of King Henry VII. It was originally a pun on the name Tudor, as in tu-door.[25] The original badge was of gold, but nowadays is shown in various colours, predominantly green or black.

In film and television[edit]

In 1986, the British television production company Granada Television created a near-full size replica of the post-1950 House of Commons debating chamber at its studios in Manchester for use in its adaptation of the Jeffrey Archer novel First Among Equals. The set was highly convincing, and was retained after the production—since then, it has been used in nearly every British film and television production that has featured scenes set in the chamber. From 1988 until 1999 it was also one of the prominent attractions on the Granada Studios Tour, where visitors could watch actors performing mock political debates on the set. The major difference between the studio set and the real House of Commons Chamber is that the studio set has just four rows of seats on either side whereas the real Chamber has five.

In 2002, the set was purchased by the scriptwriter Paul Abbott so that it could be used in his BBC drama serial State of Play. Abbott, a former Granada Television staff writer, bought it personally as the set would otherwise have been destroyed and he feared it would take too long to get the necessary money from the BBC. Abbott kept the set in storage in Oxford.[26]

The post-1941 Commons Chamber was used in the film Ali G Indahousethe political satire Restart by Komedy Kollective, about a British prime minister seeking re-election, and was mentioned in the Robin Williams stand-up special Robin Williams Live on Broadway in which he describes it as "like Congress, but with a two drink minimum".[citation needed] The pre-1941 Chamber was recreated in Shepperton Studios for the Ridley Scott/Richard Loncraine 2002 biographical film on Churchill, The Gathering Storm.

See also[edit]

 1. ^ Members can be elected as independents or leave the party they were elected under. MPs suspended from their party are also listed as independent (see list).

References[edit]

 1. ^ Pollard, A.F. (1920). The Evolution of Parliament. Longmans. pp. 107–08. Not that the house of commons was ever that house of the common people which it is sometimes supposed to have been. For " commons " means " communes " ; and while " communes " have commonly been popular organizations, the term might in the thirteenth and fourteenth centuries be applied to any association or confederacy.
 2. ^ "Some Traditions and Customs of the House" (PDF). www.parliament.uk. Endorsements on Bills – use of Norman French. August 2010. p. 9. Retrieved 15 June 2015. the Bills themselves are made in Norman French (in this case "soit baillé aux communes") a relic of the very early days of Parliament
 3. ^ "The Commons Chamber in the 16th Century". Parliament of the United Kingdom. Retrieved 14 October 2011.
 4. ^ Rush, Michael (2005). Parliament Today. Manchester University Press. tr. 141. ISBN 9780719057953.
 5. ^ "Parliamentum". 2011-07-28. Retrieved 2 June 2017.
 6. ^ "Women in parliament". BBC News. 31 October 2008. Retrieved 30 January 2009.
 7. ^ Nicholas Allen; Sarah Birch (5 February 2015). Ethics and Integrity in British Politics. Nhà xuất bản Đại học Cambridge. tr. 145. ISBN 978-1-107-05050-1.
 8. ^ "Speaker quits 'for sake of unity'". BBC News. 19 May 2009. Retrieved 10 June 2017.
 9. ^ "Speaker Michael Martin resigns over MPs' expenses". The Daily Telegraph. 19 May 2009. Retrieved 10 June 2017.
 10. ^ "Fixed-term Parliaments Act". Legislation.gov.uk. Retrieved 15 April 2013.
 11. ^ Wilson, Peter (8 May 2010). "Archaic electoral biases must go". The Australian. Sydney, Australia: News Limited. Retrieved 9 May 2010.
 12. ^ "UK Parliament – Pay and expenses for MPs". Parliament.uk. Retrieved 14 April 2014.
 13. ^ Simeon, Sir John (1789). A Treatise on the Law of Elections: In All Its Branches – John Simeon – Google Books. Retrieved 8 April 2014.
 14. ^ "An insider's guide to the House of Commons". parliament.uk. 19 October 2012. Retrieved 1 September 2017.
 15. ^ "Hansard of the air". parliament.uk. Retrieved 1 December 2015.
 16. ^ "20 years of TV cameras in the Commons". BBC Politics. Retrieved 1 December 2015.
 17. ^ For example: Plaid Cymru, Scottish National Party, the Green Party of England and Wales, and sometimes the Socialist Campaign Group. See e.g. [1][2][3]
 18. ^ Samuel, Herbert (May 1935). "The Pageantry of Parliament". The Rotarian. 46 (5): 22. Retrieved 14 April 2015.
 19. ^ "Pairing – Glossary page – UK Parliament". Parliament.uk. 21 April 2010. Retrieved 28 December 2011.
 20. ^ "Pairing". BBC News. 16 October 2008.
 21. ^ "Bisque". BBC News. 6 August 2008.
 22. ^ "House of Lords Recess dates".
 23. ^ "Current State of the Parties". UK Parliament. Retrieved 17 May 2018.
 24. ^ Boothroyd, David. "House of Commons: Tied Divisions". United Kingdom Election Results. Retrieved 25 July 2018.
 25. ^ Fox-Davies, Arthur (1909). A Complete Guide to Heraldry. London: T.C. & E.C. Jack.
 26. ^ Abbott, Paul. Audio commentary on the DVD release of State of Play. BBC Worldwide. BBCDVD 1493.

Bibliography[edit]

 • May, Erskine. (1896). Constitutional History of England since the Accession of George the Third11th ed. London: Longmans, Green and Co.
 • Mackenzie, K. R., "The English Parliament", (1950) Pelican Books.
 • "Parliament" (1911). Encyclopædia Britannica11th ed. London: Cambridge University Press.
 • Pollard, Albert F. (1926). The Evolution of Parliament2nd ed. London: Longmans, Green and Co.
 • Porritt, Edward, and Annie G. Porritt. (1903). The Unreformed House of Commons: Parliamentary Representation before 1832. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Raphael, D. D., Donald Limon, and W. R. McKay. (2004). Erskine May: Parliamentary Practice23rd ed. London: Butterworths Tolley.

External links[edit]

2010

Coordinates: 51°29′59.6″N 0°07′28.8″W / 51.499889°N 0.124667°W / 51.499889; -0.124667

Dành cho những người sắp đá (Chúng tôi chào bạn)

Đĩa đơn 1982 của AC / DC

" Dành cho những người sắp đá (We Salute You) " là một bài hát của ban nhạc hard rock AC / DC của Úc. Bài hát được phát hành lần đầu tiên trong album phòng thu thứ tám của AC / DC Dành cho những người sắp đá, chúng tôi chào bạn vào năm 1981, và sau đó là một đĩa đơn vào năm 1982. Mặt B của đĩa đơn có phiên bản trực tiếp được chỉnh sửa của "Let Có Be Rock ", được ghi lại ở Landover, Maryland, vào cuối năm 1981. Video cho" For These About to Rock (We Salute You) "được quay tại buổi hòa nhạc đó.

Bài hát này sau đó đã được đưa vào album nhạc phim đầu tiên của AC / DC, Who Made Who phát hành năm 1986 cho bộ phim Stephen King Maximum Overdrive .

Tiêu đề và lời bài hát trung tâm của bài hát dựa trên một lời chào cổ xưa được sử dụng bởi các tù nhân La Mã để bị xử tử ở Colosseum, "Ave, Caesar, morituri te salutant" ("Hail Caesar, chúng ta sắp chết, chào bạn."). Tuy nhiên, Angus Young sau đó nói rằng nguồn cảm hứng cho các khẩu pháo đến từ một nguồn rất khác. [1] Ban nhạc đã cắt những bản thu đầu tiên của bài hát cùng ngày với đám cưới được truyền hình của Công nương Diana của Vương quốc Anh. Angus kể lại rằng "ai đó đã tổ chức đám cưới ở phòng bên cạnh … chúng tôi đã chơi phần đó của bài hát khi đại bác đang tắt và chúng tôi dừng lại một giây và 'hmmm … điều đó thực sự nghe khá hay." [ cần trích dẫn ] Sự trùng hợp này cũng dẫn đến một khẩu pháo được xuất hiện trên bìa album và đĩa đơn, cũng như pháo Napoleonic có kích thước thật trở thành chỗ dựa trên sân khấu thường xuyên tại AC / Các buổi hòa nhạc DC. Những khẩu đại bác được bắn trong bài hát được trộn lẫn với pháo hoa nổ. Tuy nhiên, thực tế đã được ghi lại vào tháng sau khi chiếc xe tải di động được sử dụng để thu âm album (Mobile One) đang được sử dụng để thu âm album cùng tên thứ 4 của Peter Gabriel trong cuộc hôn nhân của Charles và Diana.

AC / DC thường sử dụng bài hát này để đóng các buổi hòa nhạc trực tiếp, chẳng hạn như Live at Donington No Bull cũng như trên CD trực tiếp của họ AC / DC Live . Đây cũng là bài hát kết thúc chuyến lưu diễn gần đây nhất, Rock hay Bust.

Nhân sự [ chỉnh sửa ]

Văn hóa đại chúng [ chỉnh sửa ]

Thể thao [ 19659015] Phim [ chỉnh sửa ]

 • Bài hát này được nhân vật của Jack Black "Dewey Finn" trong School of Rock thành "Dành cho những người sắp đá, tôi chào bạn!". Ngoài ra, anh ta trích dẫn dòng đầu tiên từ bài hát trước Trận chiến của các ban nhạc: "Tối nay chúng ta sẽ chơi guitar."
 • Một phiên bản sửa đổi của đoạn mở đầu của bài hát được giới thiệu trên bộ phim trượt ván Cô gái Yeah Right .
 • Bài hát được sử dụng trong phim Jerry Maguire khi Jerry (Tom Cruise) bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức của mình.

Truyền hình [ chỉnh sửa ]

 • Bài hát được sử dụng trong phần thứ chín của Supernatural ở cuối tập "Slumber Party".
 • Bài hát được sử dụng trong phần thứ hai của Eastward & Down khi nhân vật chính Kenny Powers trở thành La Flama Blanca.

Âm nhạc [ chỉnh sửa ]

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

[ chỉnh sửa ]

Mặt trận Islami Jatiya Oikya – Wikipedia

Mặt trận Islami Jatiya Oikya ( IJOF lit. Mặt trận Thống nhất Quốc gia Hồi giáo) là một liên minh chính trị ngắn ngủi ở Bangladesh. Được thành lập vào năm 2001, [1] nó là một trong ba ứng cử viên chính trong cuộc bầu cử quốc hội năm đó. Được lãnh đạo bởi Đảng Jatiya (Ershad), nó cũng bao gồm Islami Shashontantra Andolan (ISA) và ba đảng nhỏ hơn. [2]

Người sáng lập của ISA, Fazlul Karim, tuyên bố rằng ý định của IJOF là thành lập một chính phủ Hồi giáo. Các tấm ván khác trong nền tảng đảng bao gồm biến Bangladesh thành một liên bang gồm tám tỉnh tự trị và cấm phụ nữ trở thành Thủ tướng. [3]

Đảng Jatiya (Ershad) đưa ra các ứng cử viên ở 281 trong số 300 khu vực bầu cử quốc hội, còn lại 19 được tranh cử bởi các đối tác cơ sở của mình. [3] Mặt trận giành được 14 ghế. [4] Nó nhận được 7,25% phiếu bầu, và theo đó được phân bổ 3 trong số 45 ghế bổ sung dành cho phụ nữ. [1]

Mặt trước sụp đổ sau năm 2001 bầu cử bởi vì, theo nhà khoa học chính trị Ali Rịaz, "tất cả các ghế l7 giành được bởi liên minh đều là ứng cử viên JP, những người thích liên kết đảng của họ trong quốc hội". [1]

Tài liệu tham khảo chỉnh sửa ]

 1. ^ a b c d Rịaz, Ali; Ali Ar Raji, Khandakar (2011). "Những người Hồi giáo là ai?". Ở Rịaz, Ali; Công bằng, C. Christine. Hồi giáo chính trị và quản trị ở Bangladesh . Định tuyến. trang 56 bóng57. Sê-ri 980-0-415-57673-4.
 2. ^ Datta, Sreeradha (2004). Bangladesh, một nền dân chủ mong manh . Delhi: Shipra. tr. 47. ISBN 976-81-7541-165-4. Năm 2001, cuộc thi quan trọng là giữa ba người chơi chính, đó là liên minh bốn đảng do BNP lãnh đạo …, [the] Awami League và Mặt trận Hồi giáo Jatiya Oikya năm đảng, IJOF (do phe Ershad lãnh đạo của Đảng Jatiya, nó bao gồm Phong trào Hiến pháp Hồi giáo (ICM), JAGPA, PNP và Liên đoàn Hồi giáo) … IJOF ra đời với một nền tảng chung …
 3. ^ a b Ahmed, N.; Ahmad, Sheikh Z. (tháng 9 năm 2003). "Cuộc bầu cử quốc hội ở Bangladesh, tháng 10 năm 2001". Nghiên cứu bầu cử . 22 (3): 504 Ảo505. doi: 10.1016 / S0261-3794 (03) 00007-6. Các ứng cử viên được đề cử của JP (Ershad) trong 281 khu vực bầu cử, với các khu vực bầu cử khác được phân bổ cho các đối tác Hồi giáo latiya Oikkya (IJOF) của mình … và chủ tịch của JP (Ershad), cam kết, trong số những thứ khác, sẽ biến Bangladesh thành một quốc gia liên bang gồm tám tỉnh, với mỗi tỉnh được hưởng quyền tự trị; và, thứ hai, để cấm phụ nữ lãnh đạo bất kỳ chính phủ nào trong tương lai
 4. ^ Habib, Haroon (13 tháng 10 năm 2001). "Sự trở lại của Khaleda Zia". Tiền tuyến . Tập 18 không 21 . Truy xuất ngày 13 tháng 12 2009 .

Sarbadars – Wikipedia

Sarbadars

1337 Từ1381
 Bản đồ của Sarbadars vào năm 1345 sau Công nguyên

Bản đồ của Sarbadars vào năm 1345 sau Công nguyên

Thủ đô Sabzevar
Chính phủ Lãnh đạo quân chủ tuyệt đối
Nhà lãnh đạo

• 1332 Bút1338

Abd al-Razzaq ibn Fazlullah

• 1338131313 -Din Mas'ud

• 1343 mật1346

Muhammad Ay Temur

• 1379 ném1381

Khwaja 'Ali-yi Muay
Lịch sử
1337
• Khwaja Ali-yi Mu'ayyad đệ trình lên Timur
1381
Khu vực
1350 ] 2 (120.000 dặm vuông)
Hôm nay là một phần của Iran

Sarbadars (từ tiếng Ba Tư: سربدار "đầu trên giá treo cổ", còn được gọi là Sarbedaran سربداران ) là một hỗn hợp của các triều đại tôn giáo và các nhà cai trị thế tục đã cai trị một phần của miền tây Khurasan ở giữa vùng tan rã của Mông Cổ giữa thế kỷ 14 (thành lập năm 1337). Nằm ở trung tâm thủ đô Sabzavar, họ tiếp tục trị vì cho đến khi Khwaja 'Ali-yi Mu'ayyad đệ trình lên Timur vào năm 1381, và là một trong số ít các nhóm quản lý để tránh sự tàn bạo nổi tiếng của Timur. Sheikh Khalifa Mazandarani một trong những người lãnh đạo phong trào này thực sự là một học giả vĩ đại. Trong lịch sử Iran hiện đại, thuật ngữ "Sarbedars" đã được sử dụng bởi Liên minh Cộng sản Iran (Sarbedaran) trong cuộc nổi dậy vũ trang của họ vào tháng 1 năm 1982 tại Amol chống lại chế độ Iran.

Tôn giáo [ chỉnh sửa ]

Nhà nước Sarbadar được đánh dấu bởi sự chia rẽ trong niềm tin tôn giáo trong suốt thời gian tồn tại. Những người cai trị của nó là Shi'i, mặc dù thường thì người Sunni tuyên bố quyền lãnh đạo trong nhân dân với sự hỗ trợ của những người cai trị Ilkhanid. Sự lãnh đạo của Shi'is bắt nguồn chủ yếu từ sức thu hút của Sheikh Khalifa; một học giả từ Mazandaran, shaikh đã đến Khurasan vài năm trước khi thành lập nhà nước Sarbadar và sau đó bị Sunni sát hại. Người kế vị của ông, Hasan Juri, đã thiết lập các tập quán của người tạo mẫu ở bang Sarbadar. Các tín đồ của những thực hành này được gọi là "Sabzavaris" sau thành phố. Sabzavaris, tuy nhiên, đã được chia; trong số họ có những người Shi'is ôn hòa, những người thường xuyên bất hòa với những kẻ liều lĩnh, tuân thủ một hệ tư tưởng thần bí. Thành phố thủ đô Sabzavar có thể có một cộng đồng Shi'ite rộng lớn, nhưng khi Sarbadars chinh phục lãnh thổ láng giềng, họ đã giành được các thành phố có dân số Sunni.

Chính phủ [ chỉnh sửa ]

Sarbadars là duy nhất trong số các đối thủ chính ở Ba Tư thời hậu Ilkhanid ở chỗ không ai trong số các nhà lãnh đạo của họ cai trị như là chủ quyền hợp pháp. Không ai trong số họ có yêu sách chính đáng với ngai vàng Ilkhanid, hoặc có liên quan đến người Mông Cổ hoặc bất kỳ nhà hoàng gia nào khác, và trước đó không ai trong số họ từng giữ một vị trí cao trong Ilkhanate. Mặc dù đôi khi họ công nhận những người yêu sách lên ngai vàng Ilkhanid là người thừa kế của họ, họ đã làm điều đó hoàn toàn là một vấn đề thuận tiện, và trong tất cả các khía cạnh khác, họ không có mối quan hệ nào với Ilkhanate. Thực tế này có ảnh hưởng mạnh mẽ liên quan đến bản chất của nhà nước chính trị Sarbadar.

Sarbadars có một hình thức chính phủ, trong thời hiện đại, có thể được xác định là đầu sỏ hoặc cộng hòa. Không giống như hàng xóm của họ, Sarbadars không có đường dây triều đại; quyền lực thường đi đến tham vọng nhất. Quan điểm này không phải là phổ biến, tuy nhiên. Một số điểm cho thấy một trong những người cai trị Sarbadar, Vajih al-Din Mas'ud, đã sinh ra một người con trai cuối cùng cũng trị vì, tên là Lutf Allah. Trong khi bảy nhà cai trị khác tách biệt triều đại của Mas'ud và của con trai ông, bảy nhà cai trị đó đôi khi được coi là nhiếp chính cho Lutf Allah, cho đến khi ông đủ tuổi để giành lấy quyền lực cho chính mình. Tuy nhiên, bảy người thường được coi là nguyên thủ quốc gia theo quyền riêng của họ.

Một người cai trị sẽ nắm giữ quyền lực càng lâu càng tốt; thực tế là một vài người trong số họ đã gặp những cái chết bạo lực là một dấu hiệu của sự bất ổn đã gây ra cho nhà nước trong phần lớn sự tồn tại của nó. Người sáng lập ra bang Sabadar, 'Abd al-Razzaq, đã sử dụng danh hiệu người thừa kế trong triều đại của mình. Trong khi nhiều nhà lãnh đạo Sarbadar là người thế tục, thì các nhà lãnh đạo cũng có quyền lực, và nhân dịp họ cai trị nhà nước trong sự thống trị với nhau; quan hệ đối tác như vậy, tuy nhiên, có xu hướng sụp đổ nhanh chóng. Bởi vì hai bên có quan điểm hoàn toàn khác nhau về cách chính quyền Sarbadar nên được điều hành, nên thường có những thay đổi mạnh mẽ trong chính sách vì một bên sẽ thay thế bên kia là quyền lực nhất.

Lịch sử [ chỉnh sửa ]

Foundation [ chỉnh sửa ]

Nhà nước Sarbadar ra đời vào khoảng đầu năm 1337. Vào thời điểm đó, nhiều của Khurasan nằm dưới sự kiểm soát của người yêu sách Ilkhanid Togha Temur và những người thừa kế của anh ta. Một trong những đối tượng của ông, 'Ala' al-Din Muhammad, có quyền tài phán đối với thành phố Sabzavar. Việc đánh thuế khu vực áp bức của ông đã khiến một 'Abd al-Razzaq, một thành viên của giai cấp thống trị phong kiến, giết một quan chức chính phủ ở Bashtin, một quận của thành phố. Quan chức này là cháu trai của 'Ala' al-Din và 'Abd al-Razzaq đã nâng cao tiêu chuẩn của cuộc nổi dậy. Các phiến quân lúc đầu định cư ở vùng núi, nơi chúng đánh bại các dân quân được phái chống lại chúng và đột kích các đoàn lữ hành và đàn gia súc, và sau đó vào mùa hè năm 1337 đã chiếm giữ Sabzavar. Togha Temur rất có thể là chiến dịch ở phía tây vào thời điểm này, chống lại Jalayirids, khiến anh ta không thể đối phó với cuộc nổi dậy. 'Abd al-Razzaq lấy danh hiệu là người thừa kế và có những đồng tiền được làm theo tên của anh ta, nhưng anh ta đã bị anh trai Vajih al-Din Mas'ud đâm chết trong một cuộc cãi vã năm 1338. Mas'ud, nắm quyền chỉ huy Sarbadars, làm hòa với Togha Temur, hứa sẽ công nhận anh ta là chủ quyền và trả thuế cho anh ta. Người khan đồng ý, với hy vọng rằng nó sẽ dừng lại các cuộc đột kích Sarbadar trên các chuyến tàu tiếp tế của anh ta.

Trong khi đó, Hasan Juri, người theo dõi của Shaikh Kalifa, đã thuyết giảng tại các thị trấn trên khắp Khurasan, với thành công lớn. Thành tích của ông đã thu hút sự nghi ngờ của các cơ quan chính quyền, và vào tháng 5 năm 1336, ông đã trốn sang miền đông Iraq. Khi anh trở về vài năm sau đó, trung úy và chỉ huy của Ja'un-i Qurban Arghun Shah đã bắt anh vào năm 1339 hoặc 1340. Cuối cùng anh được thả ra, có lẽ vì sự kiên quyết của Mas'ud, người ngay sau đó đã quyết định tận dụng sự nổi tiếng của Hasan Juri. Anh ta gia nhập trật tự của Hasan như một người mới, và anh ta được tuyên bố là người cai trị chung. Hasan Juri tuyên bố rằng Imam thứ mười hai sẽ sớm trở lại. Trong khi sự chia sẻ quyền lực bắt đầu tốt, sự khác biệt nhanh chóng xuất hiện giữa hai người. Mas'ud tin vào việc chấp nhận sự tuyệt đối danh nghĩa của Togha Temur, trong khi Hasan Juri đang có ý định thành lập một nhà nước Shi'i. Hai nhà cai trị từng giành được căn cứ hỗ trợ; người trước có gia đình và người hiền lành, trong khi người sau có quyền lực, quý tộc và bang hội thương mại. Cả hai cũng có lực lượng vũ trang riêng của họ; Mas'ud có 12.000 nông dân có vũ trang và một vệ sĩ gồm 700 quân nô lệ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Hasan Juri có một đội quân gồm các nghệ nhân và thương nhân.

Năm 1340 Mas'ud chuyển sang chống lại Ja'un-i Qurban dưới thời Arghun Shah; sau này đã buộc phải từ bỏ Nishapur và rút lui về Tus. Sarbadars tiếp tục đúc tiền trong tên của Togha Temur, với hy vọng rằng anh ta sẽ bỏ qua động thái này khi anh ta đang vận động ở phía tây một lần nữa vào lúc này. Khan, tuy nhiên, di chuyển chống lại họ; lực lượng của anh ta đã bị phá hủy, và trong khi chạy trốn tới Mazandaran, một số nhân vật quan trọng như 'Ala' al-Din (trước đây phụ trách Sabzavar), 'Abd-Allah và anh trai của Togha' Ali Ke'un đã bị giết. Sarbadars giành quyền kiểm soát Jajarm, Dam Afghanistan và Simnan, cùng với thủ đô Gurgan của Togha. Mas'ud và Hasan Juri, tuy nhiên, đã sớm nảy sinh bất đồng về một số vấn đề. Mas'ud, sau thất bại của Togha Temur, đã có được một bá chủ mới dưới dạng Hasan Kucek của Chobanids, cũng như con rối của Sulaiman sau này. Mas'ud coi động thái cần thiết; với cuộc chinh phạt Simnan, Chobanids giờ là hàng xóm. Vì Chobanids là người Sunni, tuy nhiên, điều này chắc chắn đã không kết thúc tốt đẹp với người cai trị của Mas'ud.

Với sự thất bại của Ja'un-i Qurban và Togha Temur, Sarbadars vẫn còn một lực lượng nữa để tranh đấu ở Khurasan: Kartids of Herat. Thủ lĩnh Mu'izz al-Din Husain của họ cũng nhận ra sự thống trị của Togha Temur và khi Sarbadars từ bỏ quy tắc danh nghĩa của khan, họ trở thành kẻ thù. Sarbadars quyết định tiêu diệt Kartids bằng một chiến dịch tấn công. Quân đội của hai lực lượng đã gặp nhau trong Trận Zava vào ngày 18 tháng 7 năm 1342. Trận chiến khởi đầu tốt đẹp cho Sarbadars, nhưng sau đó Hasan Juri đã bị bắt và bị giết. Những người ủng hộ anh ta, cho rằng (có lẽ chính xác) rằng cái chết của anh ta là kết quả của một kẻ ám sát Mas'ud, đã nhanh chóng rút lui, xoay chuyển cuộc chiến. Các Kartids do đó sống sót. Sau khi trở về nhà, Mas'ud đã cố gắng cai trị mà không có sự hỗ trợ của các giám đốc, nhưng sức mạnh của anh ta đã giảm. Anh ta cố gắng chấm dứt mối đe dọa của Togha Temur, người trong lúc đó đã dựng trại ở vùng Amul và ngăn Sarbadars tiếp xúc với Chobanids. Mas'ud đã thực hiện một chiến dịch chống lại anh ta vào năm 1344, khởi đầu tốt đẹp, nhưng đã kết thúc trong thảm họa. Trên tuyến đường từ Sari đến Amul, quân đội Sarbadar bị mắc kẹt trong một phong trào gọng kìm, và Mas'ud bị bắt làm tù binh và bị xử tử. Hầu hết các cuộc chinh phạt Sarbadar đã bị mất do hai mất mát; chỉ có khu vực xung quanh Sabzavar, cũng như có thể Juvain và Nishapur vẫn nằm trong tay họ. Togha Temur trở lại Gurgan và một lần nữa có được sự trung thành của Sarbadars.

1344 Từ1361 [ chỉnh sửa ]

Ba người kế vị đầu tiên của Mas'ud cai trị trong khoảng thời gian chỉ ba năm. Cả hai người đàn ông đầu tiên đã từng là chỉ huy quân sự của ông; Shams al-Din, anh trai của Mas'ud, đã đến, chỉ để ngã. Những xung đột nội bộ đã được chống lại bởi tin tốt ở mặt trận bên ngoài; cụ thể là cái chết của Arghun Shah năm 1343 và sự trỗi dậy của người kế nhiệm Muhammad Beg, người đã từ bỏ liên minh của Ja'un-i Qurban với Togha Temur để ủng hộ một người với Sarbadars. Shams al-Din đã được thay thế lần lượt bởi Shams al-Din 'Ali vào năm 1347, đánh dấu sự mất quyền lực của các tín đồ của Mas'ud. Shams al-Din 'Ali là một quản trị viên hiệu quả, tổ chức lại tài chính nhà nước, thực hiện cải cách thuế và trả lương cho các quan chức bằng tiền mặt. Là một người đàn ông tôn giáo, anh ta cố gắng dập tắt mại dâm, ma túy và rượu, và sống một cuộc sống đơn giản. Quân đội của ông đã có hiệu quả; mặc dù anh ta không chiếm được Tus, anh ta đã có thể tiêu diệt một cuộc nổi loạn ở Dam Afghanistan ở phía tây. Tuy nhiên, ông đã ngăn không cho biến bang Sarbadar thành tín ngưỡng của Shi'i bởi những người ủng hộ Mas'ud, người giữ chính quyền Sunni. Trong khi đó, anh ta đã giành được kẻ thù trong số các đối thủ của các triều đại, cũng như các quan chức tham nhũng của nhà nước ghét cải cách của anh ta. Một trong những quan chức này tên là Haidar Qassab, người có thể là thành viên của hội nghệ nhân, đã sát hại ông vào khoảng năm 1352.

Người kế vị của Shams al-Din 'Ali là thành viên của tầng lớp quý tộc Sabzavari tên là Yahya Karavi. Yahya bị buộc phải đối phó với Togha Temur, người bất chấp sự mất lòng trung thành của Ja'un-i Qurban và, vào năm 1349, Kartids, vẫn là mối nguy hiểm của Sarbadars. Đội quân 50.000 người của ông đã lấn chiếm quân đội Sarbadar, chỉ có khoảng 22.000 người. Yahya đã vô hiệu hóa khan bằng cách công nhận anh ta là bá chủ, đánh đồng tiền bằng tên của anh ta và trả thuế cho anh ta. Ông cũng hứa sẽ đến thăm Togha Temur mỗi năm một lần. Có lẽ anh ta đã thực hiện một trong những chuyến viếng thăm này khi anh ta đến vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm 1353 tại trại khan của Sultan-Duvin gần Astarabad. Yahya và một nhóm tín đồ của anh ta vào trại và được phép vào trong lều của Togha Temur. Ở đó, họ đã giết người khan và các cận thần của mình, sau đó giết chết quân Mông Cổ và giết chết những người du mục. Với cái chết của Togha Temur, ứng cử viên nặng ký cuối cùng cho ngai vàng Ilkhanid đã biến mất. Vùng đất Sarbadar sau đó mở rộng đến biên giới mà Mas'ud đạt được, và sau đó còn tăng thêm: khu vực xung quanh Ray, thành phố Tus, và Astarabad và Shasman. Tuy nhiên, Yahya đã bị sát hại vào khoảng năm 1356, có thể dưới tay các tín đồ của Mas'ud. Lutf Allah, con trai của Mas'ud có thể liên quan đến vụ án mạng.

Haidar Qassib, kẻ giết người của Shams al-Din 'Ali, giờ đã lợi dụng tình hình. Đến từ Astarabad, rõ ràng là để săn lùng những kẻ giết người của Yahya, anh ta đã cài đặt cháu trai của Yahya là Zahir al-Din Karavi để cai trị. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh ta đã loại anh ta khỏi quyền lực và cai trị bằng chính tên của mình. Thật không may cho anh ta, anh ta đã không được lòng mọi người gần như ngay cả trước khi anh ta lên nắm quyền. Là một cựu thành viên của đảng Shams al-Din 'Ali, những người ủng hộ Mas'ud không ưa anh ta, và vụ giết Shams al-Din' Ali của anh ta đã khiến anh ta xa lánh mọi người. Nasr Allah, gia sư của Lutf Allah, đã liên minh với những kẻ giết người của Yahya và nổi dậy ở Isfara'in, thành phố thứ hai của Sarbadars. Haidar chuyển đến để dập tắt cuộc nổi loạn, nhưng trước khi anh ta có thể bị đâm chết bởi một kẻ ám sát được thuê bởi một Hasan Damghani. Lutf Allah hiện đã giành được quyền kiểm soát nhà nước, nhưng ông cũng sớm xảy ra xung đột với Hasan Damghani. Anh ta đã bị đánh bại, và trong quá trình các học viên của Mas'ud hầu như bị loại.

Hasan Damghani hiện bị buộc phải đối phó với Amir Vali, người là con trai của cựu thống đốc Astarabad trước khi bị Sarbadars chinh phục. Amir Vali đã lợi dụng việc Haidar Qassib rời khỏi Astarabad để trở về thành phố. Amir Vali sau đó tuyên bố sẽ hành động nhân danh Luqman, con trai của Togha Temur, mặc dù anh ta không bao giờ trao quyền lực cho anh ta. Hasan đã gửi hai cuộc thám hiểm chống lại anh ta, cả hai đều kết thúc trong thất bại; bản thân ông đã lãnh đạo một lực lượng thứ ba, nhưng không gặp được nhiều thành công, cho phép Amir Vali ở vào vị trí để có thêm lãnh thổ Sarbadar. Trong khi đó, ở phía đông, một Shi'i cực đoan tên là Darvish 'Aziz đã nổi dậy và thành lập một nhà nước thần quyền ở Mashhad dưới danh nghĩa Imam thứ mười hai. Darvish 'Aziz đã giành được nhiều lãnh thổ hơn với cuộc chinh phục Tus của mình. Hasan nhận ra rằng toàn bộ bang Sarbadar đang gặp nguy hiểm: các giáo sĩ Sabzavari có thể tuyên bố ủng hộ nhà nước thần quyền bất cứ lúc nào. Anh ta chống lại Darvish 'Aziz, đánh bại anh ta và tiêu diệt nhà nước Mahdist; Darvish 'Aziz đã đến Isfahan lưu vong. Tuy nhiên, ngay sau đó, một 'Ali-yi Mu'ayyad đã nổi dậy ở Dam Afghanistan và nhận được sự ủng hộ của kẻ thù Hasan. Anh nhớ lại Darvish 'Aziz từ thời lưu đày và tham gia trật tự của anh. Trong khi Hasan đang bao vây lâu đài Shaqqan, gần Jajarm, 'Ali-yi Mu'ayyad đã bắt Sabzavar vào khoảng năm 1361. Trong quá trình đó, anh ta đã chiếm được tài sản và gia đình của nhiều tín đồ của Hasan. Khi anh ta yêu cầu đầu của Hasan, họ đã tuân thủ.

Từ chối và đệ trình lên Timur [ chỉnh sửa ]

'Ali-yi Mu'ayyad rất thích, cho đến nay, triều đại dài nhất trong số các nhà cai trị Sarbadar. Sự hợp tác với Darvish 'Aziz kéo dài trong mười tháng; trong khi 'Ali-yi Mu'ayyad, người là Shi'i, đã giúp nâng cao chủ nghĩa Shi' lên tôn giáo nhà nước, ông đã phản đối một số ý tưởng thần quyền của Darvish 'Aziz. Căng thẳng rất cao khi một chiến dịch được bắt đầu chống lại Kartids of Herat. Ngay cả trước khi họ gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, quân đội Sarbadar đã nổ ra bạo lực. Trong khi diễu hành, những người đàn ông của Ali đã cãi nhau với những kẻ liều lĩnh; Darvish 'Aziz và nhiều tín đồ của anh ta đã bị giết khi cố gắng trốn thoát. 'Ali trở lại và cố gắng tiêu diệt hoàn toàn sức mạnh của các triều đại. Anh ta chống lại tổ chức của họ và buộc họ rời khỏi Sabzavar, và thậm chí phá hủy các ngôi mộ của Shaikh Khalifa và Hasan Juri. Tuy nhiên, các dervish đã chạy trốn, được Kartids, Ja'un-i Qurban và Muzaffarids của Shiraz cấp cho nơi ẩn náu. Trong khi đó, Ja'un-i Qurban đã lấy lại được Tus, mặc dù hai bên dường như không còn xung đột. Amir Vali đã giành được quyền kiểm soát Simnan và Bistam, mặc dù Astarabad tạm thời bị Sarbadars chiếm lại (1365 / 6-1368 / 9. Về mặt hành chính, 'Ali đã tăng chất lượng của đồng tiền, và tiến hành cải cách thuế.

Năm 1370 Mu'izz al-Din Husain of the Kartids chết, được kế vị bởi hai con trai của ông Ghiyas al-Din Pir 'Ali và Malik Muhammad. Pir 'Ali, cháu trai của Togha Temur bởi mẹ của anh ta là Sultan Khatun, coi Sarbadars là kẻ thù của mình và sử dụng người di cư Sabzavaris trong vương quốc của mình để khuấy động sự bất mãn chống lại Ali-yi Mu'ayyad. Người thứ hai đã phản ứng bằng cách hỗ trợ Malik Muhammad, người cai trị một phần nhỏ vùng đất Kartid từ Sarakhs. Pir 'Ali sau đó di chuyển chống lại người bạn kế của mình, nhưng Ali-yi Mu'ayyad đã ngăn anh ta lại bằng một cuộc tấn công bên sườn sau khi vượt qua một trong những lâu đài của Pir' Ali gần biên giới, mà chỉ huy là Sabzavaris. Pir 'Ali đã bị buộc phải đi đến thỏa thuận với con riêng của mình. Tuy nhiên, cuộc chiến với Sabadar vẫn tiếp tục và 'Ali buộc phải ném lực lượng của mình để bảo vệ Nishapur, khiến phần phía tây của vùng đất của anh bị phơi bày. Đồng thời, anh ta đã tạo ra một kẻ thù thù địch từ Shah Shuja của Muzaffarids. Một cuộc nổi dậy năm 1373 ở Kirman chống lại Shah Shuja do Pahlavan Asad lãnh đạo đã nhận được sự hỗ trợ quân sự từ 'Ali, nhưng cuộc nổi loạn đã bị đánh bại vào tháng 12 năm 1374. Trong khi đó, các vị thần ở Shiraz, đã tìm thấy một thủ lĩnh ở Rukn al-Din, cựu thành viên của Darvish 'Lệnh của Aziz. Shah Shuja đã cho họ tiền và vũ khí, và họ đã chinh phục Sabzavar vào khoảng năm 1376, buộc 'Ali phải chạy trốn đến Amir Vali. Cũng trong khoảng thời gian đó, Nishapur bị chinh phục bởi Kartids of Pir 'Ali.

Chính phủ mới ở Sabzavar đã thiết lập một quy tắc Shi'i dựa trên những lời dạy của Hasan Juri. Không lâu sau đó, Amir Vali đã đến trước thành phố. Nhóm của ông bao gồm Ali-yi Mu'ayyad, cũng như Muzaffarid Shah Mansur. 'Ali được phục hồi làm người cai trị Sarbadar khi thành phố bị chiếm, nhưng nhiều cải cách của ông đã bị bỏ rơi. Quan hệ đối tác với Amir Vali hơn nữa không kéo dài, và vào năm 1381, sau đó lại bao vây Sabzavar. 'Ali, tin rằng anh ta có ít sự lựa chọn khác, đã yêu cầu sự giúp đỡ của Timur the Lame. Anh ta đệ trình cho kẻ chinh phạt ở Nishapur và Timur đã đáp lại bằng cách tàn phá vùng đất của Amir Vali ở Gurgan và Mazandaran. Tại Radkan, khi trở về từ chiến dịch chiến thắng, ông đã xác nhận 'Ali là thống đốc của Sabzavar.

'Ali vẫn trung thành với Timur, chết năm 1386 sau khi bị thương trong chiến dịch của Timur ở Lesser Luristan. Như một phần thưởng cho lòng trung thành này, Timur không bao giờ chiếm Sabzavar bằng quân đội của mình và cho phép 'Ali giữ chính quyền địa phương của mình. Sau cái chết của 'Ali, lãnh thổ Sarbadar bị chia rẽ giữa những người thân của anh ta, những người hầu như vẫn trung thành với Timur và tham gia vào các chiến dịch của anh ta. Muluk Sabzavari đã tham gia vào cuộc nổi dậy của Hajji Beg của Ja'un-i Qurban (đã bị buộc phải nộp cho sự cai trị của Timur vào khoảng năm 1381) tại Tus vào năm 1389, và sau đó đã tìm nơi ẩn náu với Muzaffarid Shah Mansur ở Isfahan, nhưng cuối cùng được ân xá bởi Timur và trao quyền cai quản Basra vào gần cuối năm 1393. Cùng năm đó, sau cuộc chinh phạt Baghdad của Timur, quyền thống trị của thành phố đó đã được trao cho cháu trai của Ali là Khwaja Mas'ud Sabzavari, người có lực lượng 3.000 Sarbadar. Mặc dù vậy, ông đã buộc phải rút lui vào năm 1394 khi Quốc vương Ahmad của Jalayirids hành quân để chiếm lại thành phố, và ông rút lui về Shushtar. Sau cái chết của Timur, Sarbadars dần dần nổi bật.

Trong lịch sử, Sarbadars được coi là một quốc gia cướp; họ đã bị buộc tội là một nhóm những kẻ cuồng tín tôn giáo đã khủng bố hàng xóm của họ, mà ít quan tâm đến sự cai trị hợp pháp. Xem xét hành vi của gần như tất cả các quốc gia Ba Tư trong thời gian này, đánh giá này có vẻ không cần thiết phải khắc nghiệt. Các nhà sử học khác đã coi Sarbadar là một ví dụ về đấu tranh giai cấp; sự suy thoái tăng lên chống lại sự áp bức thuế của chủ nhân của họ, và thiết lập một nền cộng hòa ở giữa một số quốc gia phong kiến. Điều này, tuy nhiên, cũng không hoàn toàn chính xác. 'Abd al-Razzaq là một thành viên của giai cấp thống trị, bị đánh thuế nặng nhất vào thời điểm đó. Tuy nhiên, có thể nói rằng đó chắc chắn là một cuộc đấu tranh của một dân tộc với một hệ thống niềm tin nhất định chống lại một nhà cai trị áp bức mong muốn thiết lập những gì có thể dễ dàng được coi là một nước cộng hòa. Các mệnh lệnh tôn giáo là phổ biến trong thời kỳ này của lịch sử Ba Tư, khi trật tự của Ilkhanate sụp đổ, được thay thế bằng một thời kỳ chiến tranh vô chính phủ và không ngừng. Ngoài triều đại Ba Tư Safavid vào thế kỷ 16, Sarbadars có lẽ là ví dụ thành công nhất của các mệnh lệnh như vậy, mặc dù họ hiếm khi quản lý để đạt được trạng thái mà họ mong muốn.

Ảnh hưởng của Sarbadar [ chỉnh sửa ]

Sarbadars có một gián tiếp ở miền bắc Iran, nơi một số nỗ lực của Shi'i để giành quyền lực tại địa phương:

Mazandaran : Trong triều đại của Shams al-Din 'Ali, một người ủng hộ Hasan Juri tên là' Izz al-Din, với một nhóm các tín đồ đồng hương, trở về quê hương ở Mazandaran. Họ dường như không thể chấp nhận giai điệu vừa phải được thực hiện bởi Sabadar ở Sabzavar. 'Izz al-Din đã chết trên đường, để con trai Sayyid Qivan al-Din (còn được gọi là Mir-i Buzurg) lãnh đạo nhóm. Họ đến Amul và thành lập một bang cùng với Kiya Afrasiyab, con trai của Hasan Chulabi, người đã phá hủy vương triều Bavaria và địa phương vào năm 1349. Giống như Sarbadars, cuộc xung đột đã nổ ra ở bang này giữa những người cai trị thế tục và các triều đại; cuối cùng đã thắng. Bị phá hủy vào năm 1392 bởi Timur, nó lại nổi lên một lần nữa sau khi chết, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.

Gilan : Ở Gilan, phía tây bắc Ba Tư, một nhóm Shi'i shaikhs đã nhận được sự giúp đỡ từ các triều đại Mazandarani và giành quyền kiểm soát khu vực dưới Shaikh Amir Kiya. Do sự che khuất tương đối của khu vực, tiểu bang đã tồn tại cho đến năm 1592, khi nó được người Ba Tư Safavid tiếp thu.

Sarbadars khác [ chỉnh sửa ]

Samarkand : Một nhóm "sarbadars" (không biết liệu họ có thực sự gọi mình là như vậy không) đánh bại khan của Moghulistan (Đông Chagatai Khanate), Ilyas Khoja, trong cuộc xâm lược Tây Chagatai Khanate năm 1365. Các sarbadar của Samarkand đã đóng cổng thành phố và từ chối mở chúng cho kẻ xâm lược. Họ đã chịu được cuộc bao vây sau đó và tổ chức phục kích kẻ thù cho đến khi một trận dịch bắt đầu giáng xuống những con ngựa Moghul, buộc chúng phải rút lui. Ngay sau đó, một đồng minh đầu tiên của Timur, Husayn, đã tìm đường đến Samarkand và đưa hầu hết các nhà lãnh đạo sarbadar vào chỗ chết. Mặc dù là một người du mục, Timur đã quyết định ra tòa với sự giúp đỡ của các sarbadar ít vận động sau khi liên minh với Husayn tan vỡ, và họ là một nhân tố quan trọng trong việc gia tăng quyền lực trong đám Chagatai.

Xem thêm [ chỉnh sửa ]

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

 • Peter Jackson (1986). Lịch sử Cambridge của Iran, Tập sáu: Thời kỳ Timurid và Safavid . Sđt 0-521-20094-6

Siêu dẫn – Wikipedia

Video về hiệu ứng Meissner trong chất siêu dẫn nhiệt độ cao (viên màu đen) với nam châm NdFeB (kim loại)

Một chất siêu dẫn nhiệt độ cao bay lên trên một nam châm

Siêu dẫn điện trở và trục xuất các từ thông từ xảy ra trong một số vật liệu nhất định, được gọi là chất siêu dẫn khi được làm mát dưới nhiệt độ tới hạn đặc trưng. Nó được phát hiện bởi nhà vật lý người Hà Lan Heike Kam Muffh Onnes vào ngày 8 tháng 4 năm 1911 tại Leiden. Giống như ferromagnetism và các vạch quang phổ nguyên tử, siêu dẫn là một hiện tượng cơ học lượng tử. Nó được đặc trưng bởi hiệu ứng Meissner, sự phóng ra hoàn toàn các đường sức từ từ bên trong chất siêu dẫn trong quá trình chuyển sang trạng thái siêu dẫn. Sự xuất hiện của hiệu ứng Meissner chỉ ra rằng tính siêu dẫn có thể được hiểu đơn giản là sự lý tưởng hóa độ dẫn hoàn hảo trong vật lý cổ điển.

Điện trở của dây dẫn kim loại giảm dần khi nhiệt độ hạ thấp. Trong các dây dẫn thông thường, chẳng hạn như đồng hoặc bạc, sự giảm này được giới hạn bởi các tạp chất và các khuyết tật khác. Ngay cả khi gần bằng không tuyệt đối, một mẫu thực của một dây dẫn bình thường cho thấy một số điện trở. Trong chất siêu dẫn, điện trở giảm đột ngột xuống 0 khi vật liệu được làm mát dưới nhiệt độ tới hạn. Một dòng điện chạy qua một vòng dây siêu dẫn có thể tồn tại vô thời hạn mà không có nguồn điện. [1] [2] [3] [19459]

Năm 1986, người ta đã phát hiện ra rằng một số vật liệu gốm cuprate-perovskite có nhiệt độ tới hạn trên 90 K (−183 ° C). [5] Nhiệt độ chuyển tiếp cao như vậy về mặt lý thuyết là không thể đối với chất siêu dẫn thông thường, dẫn đến các vật liệu được gọi là chất siêu dẫn nhiệt độ cao. Nitơ lỏng làm mát có sẵn giá rẻ sôi ở 77 K, và do đó siêu dẫn ở nhiệt độ cao hơn điều này tạo điều kiện cho nhiều thí nghiệm và ứng dụng ít thực tế ở nhiệt độ thấp hơn.

Phân loại [ chỉnh sửa ]

Có nhiều tiêu chí theo đó các chất siêu dẫn được phân loại. Phổ biến nhất là:

Đáp ứng với từ trường [ chỉnh sửa ]

Một chất siêu dẫn có thể là Loại I nghĩa là nó có một trường quan trọng duy nhất, trên đó tất cả các chất siêu dẫn đều bị mất và dưới đó từ trường bị trục xuất hoàn toàn khỏi chất siêu dẫn; hoặc Loại II có nghĩa là nó có hai trường quan trọng, giữa nó cho phép thâm nhập một phần từ trường thông qua các điểm bị cô lập. Những điểm này được gọi là xoáy. Hơn nữa, trong các chất siêu dẫn đa thành phần có thể có sự kết hợp của hai hành vi. Trong trường hợp đó, chất siêu dẫn là loại 1.5.

Theo lý thuyết vận hành [ chỉnh sửa ]

Đó là thông thường nếu nó có thể được giải thích bằng lý thuyết BCS hoặc các dẫn xuất của nó, hoặc ngược lại. [6]

Theo nhiệt độ tới hạn [ chỉnh sửa ]

Một chất siêu dẫn thường được coi là nhiệt độ cao nếu nó đạt đến trạng thái siêu dẫn khi làm mát bằng chất lỏng. nitơ – nghĩa là, chỉ ở T c > 77 K) – hoặc nhiệt độ thấp nếu cần các kỹ thuật làm mát mạnh hơn để đạt đến nhiệt độ tới hạn.

Theo chất liệu gốm (YBCO và magiê diboride), pnictide siêu dẫn (như LaOFeAs pha tạp flo) hoặc chất siêu dẫn hữu cơ (fullerenes và ống nano carbon, mặc dù có lẽ các ví dụ này phải được bao gồm trong các nguyên tố hóa học, vì chúng có thể được bao gồm hoàn toàn các nguyên tố hóa học).

Tính chất cơ bản của chất siêu dẫn [ chỉnh sửa ]

Hầu hết các tính chất vật lý của chất siêu dẫn thay đổi từ vật liệu sang vật liệu, như công suất nhiệt và nhiệt độ tới hạn, trường quan trọng và quan trọng mật độ hiện tại mà tại đó siêu dẫn bị phá hủy.

Mặt khác, có một loại thuộc tính độc lập với vật liệu cơ bản. Ví dụ, tất cả các chất siêu dẫn có chính xác điện trở suất bằng 0 đối với dòng điện áp thấp khi không có từ trường hoặc nếu trường ứng dụng không vượt quá giá trị tới hạn. Sự tồn tại của các tính chất "phổ quát" này ngụ ý rằng tính siêu dẫn là một pha nhiệt động, và do đó có các tính chất phân biệt nhất định, phần lớn độc lập với các chi tiết hiển vi.

Điện trở DC không điện [ chỉnh sửa ]

Cáp điện cho máy gia tốc tại CERN. Cả hai loại cáp lớn và mỏng đều được xếp hạng 12.500 A. Hàng đầu: cáp thông thường cho LEP; dưới cùng: Cáp dựa trên chất siêu dẫn cho LHC

Phương pháp đơn giản nhất để đo điện trở của một mẫu vật liệu là đặt nó trong mạch điện nối tiếp với nguồn hiện tại và đo điện áp kết quả V trên toàn mẫu. Điện trở của mẫu được đưa ra theo định luật Ohm là R = V / I . Nếu điện áp bằng 0, điều này có nghĩa là điện trở bằng không.

Các chất siêu dẫn cũng có thể duy trì dòng điện mà không có điện áp ứng dụng nào, một tính chất được khai thác trong các nam châm điện siêu dẫn như những gì được tìm thấy trong các máy MRI. Các thí nghiệm đã chứng minh rằng dòng điện trong cuộn dây siêu dẫn có thể tồn tại trong nhiều năm mà không có sự suy giảm có thể đo lường được. Bằng chứng thực nghiệm chỉ ra thời gian tồn tại hiện tại ít nhất 100.000 năm. Ước tính lý thuyết về tuổi thọ của dòng điện liên tục có thể vượt quá tuổi thọ ước tính của vũ trụ, tùy thuộc vào hình dạng dây và nhiệt độ. [3] Trong thực tế, dòng điện được bơm vào cuộn dây siêu dẫn đã tồn tại hơn 23 năm (như tháng 8 năm 2018 ) trong các gravim siêu dẫn. [7][8] Trong các dụng cụ như vậy, nguyên tắc đo được dựa trên việc theo dõi sự bay lên của một quả cầu niobi siêu dẫn có khối lượng 4 gam.

Trong một dây dẫn bình thường, một dòng điện có thể được hình dung như một chất lỏng của các electron di chuyển qua một mạng ion nặng. Các electron liên tục va chạm với các ion trong mạng và trong mỗi lần va chạm, một phần năng lượng mang theo dòng điện được mạng tinh thể hấp thụ và chuyển thành nhiệt, về cơ bản là động năng dao động của các ion mạng. Kết quả là, năng lượng mang theo hiện tại liên tục bị tiêu tan. Đây là hiện tượng điện trở và sưởi ấm Joule.

Tình hình là khác nhau trong một chất siêu dẫn. Trong một chất siêu dẫn thông thường, chất lỏng điện tử không thể được phân giải thành các electron riêng lẻ. Thay vào đó, nó bao gồm các cặp bị ràng buộc của các electron được gọi là cặp Cooper. Sự ghép cặp này được gây ra bởi một lực hấp dẫn giữa các electron từ sự trao đổi các phonon. Do cơ học lượng tử, phổ năng lượng của chất lỏng cặp Cooper này có khoảng cách năng lượng có nghĩa là có một lượng năng lượng tối thiểu Δ E phải được cung cấp để kích thích chất lỏng . Do đó, nếu Δ E lớn hơn năng lượng nhiệt của mạng, được đưa ra bởi kT trong đó k là hằng số của Boltzmann và T là nhiệt độ, chất lỏng sẽ không bị phân tán bởi mạng tinh thể. Do đó, chất lỏng cặp Cooper là một siêu lỏng, có nghĩa là nó có thể chảy mà không tiêu tán năng lượng.

Trong một loại chất siêu dẫn được gọi là chất siêu dẫn loại II, bao gồm tất cả các chất siêu dẫn nhiệt độ cao đã biết, một điện trở cực thấp nhưng không điện áp xuất hiện ở nhiệt độ không quá thấp so với quá trình chuyển đổi siêu dẫn danh nghĩa khi một dòng điện được áp dụng cùng với một dòng điện cực mạnh từ trường, có thể được gây ra bởi dòng điện. Điều này là do chuyển động của các xoáy từ trong siêu lỏng điện tử, làm tiêu tan một phần năng lượng do dòng điện mang theo. Nếu dòng điện đủ nhỏ, các xoáy sẽ đứng yên và điện trở suất biến mất. Điện trở do hiệu ứng này rất nhỏ so với vật liệu không siêu dẫn, nhưng phải được tính đến trong các thí nghiệm nhạy cảm. Tuy nhiên, khi nhiệt độ giảm đủ xa dưới mức chuyển tiếp siêu dẫn danh nghĩa, các xoáy này có thể bị đóng băng thành một pha bị rối loạn nhưng đứng yên được gọi là "kính xoáy". Dưới nhiệt độ chuyển đổi xoáy thủy tinh này, điện trở của vật liệu trở nên thực sự bằng không.

Quá trình chuyển pha [ chỉnh sửa ]

Hành vi của công suất nhiệt (c v màu xanh lam) và điện trở suất (ρ, màu xanh lá cây) ở giai đoạn siêu dẫn quá trình chuyển đổi

Trong vật liệu siêu dẫn, các đặc tính của chất siêu dẫn xuất hiện khi nhiệt độ T được hạ xuống dưới nhiệt độ tới hạn T c . Giá trị của nhiệt độ tới hạn này thay đổi từ vật liệu này sang vật liệu khác. Các chất siêu dẫn thông thường thường có nhiệt độ tới hạn từ khoảng 20 K đến dưới 1 K. Thủy ngân rắn, ví dụ, có nhiệt độ tới hạn là 4.2 K. Tính đến năm 2015, nhiệt độ tới hạn cao nhất được tìm thấy đối với chất siêu dẫn thông thường là 203K đối với H 2 S, mặc dù áp suất cao khoảng 90 gigapascal là cần thiết. [9] Chất siêu dẫn Cuprate có thể có nhiệt độ tới hạn cao hơn nhiều: YBa 2 Cu 3 O một trong những chất siêu dẫn cuprate đầu tiên được phát hiện, có nhiệt độ tới hạn 92 K, và cuprate dựa trên thủy ngân đã được tìm thấy với nhiệt độ tới hạn vượt quá 130 K. Giải thích cho những nhiệt độ quan trọng cao này vẫn chưa được biết. Sự ghép cặp electron do trao đổi phonon giải thích tính siêu dẫn trong chất siêu dẫn thông thường, nhưng nó không giải thích được tính siêu dẫn trong chất siêu dẫn mới hơn có nhiệt độ tới hạn rất cao.

Tương tự, ở nhiệt độ cố định dưới nhiệt độ tới hạn, vật liệu siêu dẫn sẽ ngừng siêu dẫn khi từ trường bên ngoài được áp dụng lớn hơn từ trường tới hạn . Điều này là do năng lượng tự do Gibbs của pha siêu dẫn tăng theo phương trình bậc hai với từ trường trong khi năng lượng tự do của pha thông thường gần như không phụ thuộc vào từ trường. Nếu vật liệu siêu dẫn không có trường, thì năng lượng tự do của pha siêu dẫn thấp hơn so với pha thông thường và do đó đối với một số giá trị hữu hạn của từ trường (tỷ lệ với căn bậc hai của sự khác biệt của năng lượng tự do ở mức 0 từ trường) hai năng lượng tự do sẽ bằng nhau và sự chuyển pha sang pha bình thường sẽ xảy ra. Tổng quát hơn, nhiệt độ cao hơn và từ trường mạnh hơn dẫn đến một phần nhỏ các electron đang siêu dẫn và do đó độ sâu thâm nhập của London từ trường và dòng điện từ bên ngoài dài hơn. Độ sâu thâm nhập trở nên vô hạn ở giai đoạn chuyển tiếp.

Sự khởi đầu của tính siêu dẫn đi kèm với những thay đổi đột ngột trong các tính chất vật lý khác nhau, đó là dấu hiệu của sự chuyển pha. Ví dụ, công suất nhiệt điện tử tỷ lệ thuận với nhiệt độ trong chế độ thông thường (không siêu dẫn). Ở giai đoạn chuyển tiếp siêu dẫn, nó phải chịu một bước nhảy không liên tục và sau đó không còn là tuyến tính nữa. Ở nhiệt độ thấp, nó thay đổi thay vì e −α / T đối với một số hằng số, α. Hành vi theo cấp số nhân này là một trong những bằng chứng cho sự tồn tại của khoảng cách năng lượng.

Thứ tự của quá trình chuyển pha siêu dẫn là một vấn đề tranh luận. Các thí nghiệm chỉ ra rằng quá trình chuyển đổi là thứ hai, có nghĩa là không có nhiệt ẩn. Tuy nhiên, trong sự hiện diện của từ trường bên ngoài có nhiệt ẩn, bởi vì pha siêu dẫn có entropy thấp hơn dưới nhiệt độ tới hạn so với pha thông thường. Người ta đã chứng minh bằng thực nghiệm [10] do đó, khi từ trường tăng lên ngoài trường tới hạn, quá trình chuyển pha dẫn đến sự giảm nhiệt độ của vật liệu siêu dẫn.

Các tính toán trong những năm 1970 cho thấy rằng nó thực sự có thể là thứ tự yếu đầu tiên do ảnh hưởng của dao động tầm xa trong trường điện từ. Trong những năm 1980, nó đã được chứng minh trên lý thuyết với sự trợ giúp của một lý thuyết trường rối loạn, trong đó các dòng xoáy của chất siêu dẫn đóng vai trò chính, rằng sự chuyển đổi là thứ hai trong chế độ loại II và thứ tự thứ nhất (tức là nhiệt ẩn ) trong chế độ loại I và hai khu vực được phân tách bằng một điểm ba. [11] Các kết quả được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các mô phỏng máy tính Monte Carlo. [12]

Hiệu ứng Meissner [ chỉnh sửa ]

Khi chất siêu dẫn được đặt trong từ trường bên ngoài yếu H và được làm mát dưới nhiệt độ chuyển tiếp của nó, từ trường bị đẩy ra. Hiệu ứng Meissner không làm cho trường bị đẩy ra hoàn toàn mà thay vào đó, trường này xuyên qua chất siêu dẫn mà chỉ ở một khoảng cách rất nhỏ, được đặc trưng bởi một tham số được gọi là độ sâu thâm nhập Luân Đôn, phân rã theo cấp số nhân phần lớn vật liệu. Hiệu ứng Meissner là một đặc tính xác định của tính siêu dẫn. Đối với hầu hết các chất siêu dẫn, độ sâu thâm nhập của Luân Đôn theo thứ tự 100nm.

Hiệu ứng Meissner đôi khi bị nhầm lẫn với loại diamagnetism mà người ta mong đợi ở một dây dẫn điện hoàn hảo: theo định luật của Lenz, khi từ trường thay đổi được áp dụng cho một dây dẫn, nó sẽ tạo ra một điện dòng điện trong dây dẫn tạo ra từ trường đối diện. Trong một dây dẫn hoàn hảo, một dòng điện lớn tùy ý có thể được tạo ra và từ trường kết quả sẽ hủy bỏ chính xác trường ứng dụng.

Hiệu ứng Meissner khác biệt với hiệu ứng này, đó là sự trục xuất tự phát xảy ra trong quá trình chuyển sang trạng thái siêu dẫn. Giả sử chúng ta có một vật liệu ở trạng thái bình thường, chứa từ trường bên trong không đổi. Khi vật liệu được làm mát dưới nhiệt độ tới hạn, chúng ta sẽ quan sát sự trục xuất đột ngột của từ trường bên trong, điều mà chúng ta không mong đợi dựa trên định luật của Lenz.

Hiệu ứng Meissner đã được đưa ra một lời giải thích hiện tượng học của anh em Fritz và Heinz London, người đã chỉ ra rằng năng lượng tự do điện từ trong chất siêu dẫn được giảm thiểu cung cấp

trong đó H là từ trường và là độ sâu thâm nhập của Luân Đôn.

Phương trình này, được gọi là phương trình London, dự đoán rằng từ trường trong chất siêu dẫn phân rã theo cấp số nhân từ bất kỳ giá trị nào mà nó sở hữu ở bề mặt.

Một chất siêu dẫn có ít hoặc không có từ trường bên trong nó được cho là ở trạng thái Meissner. Trạng thái Meissner bị phá vỡ khi từ trường ứng dụng quá lớn. Các chất siêu dẫn có thể được chia thành hai lớp theo cách xảy ra sự cố này. Trong chất siêu dẫn loại I, chất siêu dẫn bị phá hủy đột ngột khi cường độ của trường ứng dụng tăng lên trên một giá trị tới hạn H c . Tùy thuộc vào hình dạng của mẫu, người ta có thể có được trạng thái trung gian [13] bao gồm một mẫu baroque [14] của các vùng vật liệu bình thường mang từ trường trộn lẫn với các vùng của vật liệu siêu dẫn không chứa trường. Trong chất siêu dẫn loại II, việc nâng trường ứng dụng vượt quá giá trị tới hạn H c 1 dẫn đến trạng thái hỗn hợp (còn được gọi là trạng thái xoáy) từ thông xuyên qua vật liệu, nhưng vẫn không có khả năng chống lại dòng điện, miễn là dòng điện không quá lớn. Ở cường độ trường quan trọng thứ hai H c 2 siêu dẫn bị phá hủy. Trạng thái hỗn hợp thực sự được gây ra bởi các xoáy trong siêu lỏng điện tử, đôi khi được gọi là thông lượng vì thông lượng mang theo các xoáy này được lượng tử hóa. Hầu hết các chất siêu dẫn nguyên tố tinh khiết, ngoại trừ ống nano niobi và carbon, là Loại I, trong khi hầu hết tất cả các chất siêu dẫn không tinh khiết và hợp chất là Loại II.

Khoảnh khắc Luân Đôn [ chỉnh sửa ]

Ngược lại, một chất siêu dẫn quay tạo ra một từ trường, được căn chỉnh chính xác với trục quay. Hiệu ứng, thời điểm London, đã được sử dụng tốt trong Gravity dò B. Thí nghiệm này đã đo từ trường của bốn con quay siêu dẫn để xác định trục quay của chúng. Điều này rất quan trọng đối với thí nghiệm vì đây là một trong số ít cách để xác định chính xác trục quay của một quả cầu không có gì đặc biệt.

Lịch sử siêu dẫn [ chỉnh sửa ]

Siêu dẫn được phát hiện vào ngày 8 tháng 4 năm 1911 bởi Heike Kam Muffh Onnes, người đang nghiên cứu tính kháng của thủy ngân rắn ở nhiệt độ gần đây. helium làm chất làm lạnh. Ở nhiệt độ 4.2 K, anh ta quan sát thấy điện trở đột ngột biến mất. [15] Trong cùng một thí nghiệm, anh ta cũng quan sát thấy sự chuyển đổi siêu lỏng của helium ở 2,2 K, mà không nhận ra tầm quan trọng của nó. Ngày và hoàn cảnh chính xác của khám phá chỉ được tái tạo lại một thế kỷ sau đó, khi cuốn sổ tay của Onnes được tìm thấy. [16] Trong những thập kỷ tiếp theo, siêu dẫn đã được quan sát thấy trong một số vật liệu khác. Năm 1913, chì đã được tìm thấy siêu dẫn ở 7 K, và năm 1941 niobi nitride đã được tìm thấy để siêu dẫn ở 16 K.

Những nỗ lực to lớn đã được dành cho việc tìm hiểu làm thế nào và tại sao siêu dẫn hoạt động; bước quan trọng xảy ra vào năm 1933, khi Meissner và Ochsenfeld phát hiện ra rằng chất siêu dẫn đã trục xuất từ ​​trường ứng dụng, một hiện tượng được gọi là hiệu ứng Meissner. [17] Năm 1935, Fritz và Heinz London cho thấy hiệu ứng Meissner là hậu quả về việc giảm thiểu năng lượng điện từ tự do mang theo dòng siêu dẫn. [18]

Lý thuyết Luân Đôn [ chỉnh sửa ]

Lý thuyết hiện tượng đầu tiên về siêu dẫn là lý thuyết London. Nó được đưa ra bởi hai anh em Fritz và Heinz London vào năm 1935, ngay sau khi phát hiện ra rằng từ trường bị trục xuất khỏi chất siêu dẫn. Một chiến thắng chính của các phương trình của lý thuyết này là khả năng giải thích hiệu ứng Meissner của họ, [17] trong đó một vật liệu sẽ phóng đại theo cấp số nhân tất cả các từ trường bên trong khi nó vượt qua ngưỡng siêu dẫn. Bằng cách sử dụng phương trình London, người ta có thể có được sự phụ thuộc của từ trường bên trong chất siêu dẫn vào khoảng cách đến bề mặt. [19]

Có hai phương trình London:

Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 3 – ngày 23 tháng 6 năm 1976 [ chỉnh sửa ] : Danh tiếng [4]Mark Kirkland, Richard Jefferies – Viện Nghệ thuật California (Valencia, California)
 • Tài liệu : Những gì các ghi chú nói Karen Grossman Richard O'Neill – Đại học Adelphi (Thành phố Garden, New York)
 • Kịch : Dự bị Terence Cahalan – Đại học Nam California (Los Angeles)
 • Experimental : Sau Lumiere Joan Laine – Đại học California, Los Angeles (Los Angeles)
 • Phim tài liệu) : Chuyện tình Mỹ Lee M. Rhoads, Jr. – Đại học Nam California (Los Angeles)
 • Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 4 – ngày 22 tháng 5 năm 1977 chỉnh sửa ]

  Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 5 – ngày 21 tháng 5 năm 1978 [ chỉnh sửa ]

  Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 6 – ngày 3 tháng 6 năm 1979 chỉnh sửa ]

  • Hoạt hình :
  • Phim tài liệu :
  • Kịch : Nhà văn Harriotte H. Aaron – Đại học New York (Thành phố New York)

  1980s [ chỉnh sửa ] Giải thưởng phim sinh viên hàng năm – ngày 8 tháng 6 năm 1980 [ chỉnh sửa ]

  Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 8 – ngày 7 tháng 6 năm 1981 [ chỉnh sửa ]

  Giải thưởng phim sinh viên hàng năm – ngày 6 tháng 6 năm 1982 [ chỉnh sửa ]

  Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 10 – ngày 5 tháng 6 năm 1983 [ chỉnh sửa ]

  ngày 11 Giải thưởng phim sinh viên hàng năm – ngày 10 tháng 6 năm 1984 [ chỉnh sửa ]

  Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 12 – ngày 16 tháng 6 năm 1985 [ chỉnh sửa ]

  Giải thưởng phim sinh viên hàng năm – ngày 8 tháng 6 năm 1986 [ chỉnh sửa ]

  Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 14 – ngày 7 tháng 6 năm 1987 [ chỉnh sửa ]

  ngày 15 Giải thưởng phim sinh viên hàng năm – ngày 12 tháng 6 năm 19 88 [ chỉnh sửa ]

  Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 16 – ngày 11 tháng 6 năm 1989 [ chỉnh sửa ]

  1990s [196545986] ]

  Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 17 – ngày 10 tháng 6 năm 1990 [ chỉnh sửa ]

  Giải thưởng Học viện sinh viên thường niên lần thứ 18 – ngày 9 tháng 6 năm 1991 [ ]

  Giải thưởng Học viện Sinh viên Thường niên lần thứ 19 – ngày 14 tháng 6 năm 1992 [ chỉnh sửa ]

  Giải thưởng Học viện Sinh viên Thường niên lần thứ 20 – ngày 13 tháng 6 năm 1993 [ chỉnh sửa ]

  • Hoạt hình :
  • Phim tài liệu :
  • Kịch :
  • Giải thưởng thử nghiệm :
  • Giải thưởng điện ảnh nước ngoài : Năm mới cuối cùng Javier Bourges – Centro de Thermitación Cinematográfica, Mexico City, Mexico
  • Đạo diễn của Hiệp hội sinh viên Hoa Kỳ ] Giải thưởng Học viện Sinh viên Thường niên lần thứ 21 – ngày 12 tháng 6 năm 1994 [ chỉnh sửa ]

  Giải thưởng Học viện Sinh viên Thường niên lần thứ 22 – ngày 11 tháng 6 năm 1995 [ chỉnh sửa ] [19659091] Thay thế :

  • Huy chương vàng: Picasso sẽ làm một người bồi bàn vinh quang Jonathan Schell – Đại học New York
 • Hoạt hình :
 • Phim tài liệu :
 • Kịch :
 • Giải thưởng điện ảnh nước ngoài : Scarborough Ahoy! Tania Diez – Trường Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia, Beaconsfield, Buckinghamshire, Anh
 • Đạo diễn Giải thưởng sinh viên của Hiệp hội Hoa Kỳ 19659163] Giải thưởng Học viện Sinh viên Hàng năm lần thứ 23 – ngày 9 tháng 6 năm 1996 [ chỉnh sửa ]
  • Hoạt hình :
  • Phim tài liệu :
  • Kịch
  • Thay thế :
  • Giải thưởng điện ảnh nước ngoài : Grænsen (Chưa bao giờ) Reza Parsa – Trường điện ảnh quốc gia Đan Mạch
  • Giải thưởng sinh viên của Hiệp hội đạo diễn Hoa Kỳ : Patricia Cardoso Giải thưởng Học viện – ngày 8 tháng 6 năm 1997 [ chỉnh sửa ]
   • Thay thế :
   • Hoạt hình :
   • Phim tài liệu :
   • Kịch :
   • Giải thưởng điện ảnh nước ngoài : Một sứ mệnh bình thường Raymond Boy – Học viện nghệ thuật truyền thông, Cologne, Đức
   • Giám đốc giải thưởng sinh viên của Hiệp hội Hoa Kỳ : Charles R. Uy [19659179] Giải thưởng Học viện Sinh viên Hàng năm lần thứ 25 – 14 tháng 6 năm 1998 [ chỉnh sửa ]
    • Thay thế
    • Hoạt hình :
    • Phim tài liệu :
    • Kịch :
    • Giải thưởng điện ảnh nước ngoài : Rochade Thorsten Schmidt – Học viện điện ảnh Baden-Wurmern (Ludwigsburg, Baden-Wurttemberg, Đức)
    • Đạo diễn của Hiệp hội sinh viên Mỹ

    Giải thưởng Học viện Sinh viên Hàng năm lần thứ 26 – ngày 13 tháng 6 năm 1999 [ chỉnh sửa ]

    • Thay thế :
    • Hoạt hình :
    • Phim tài liệu :
    • Tường thuật :
    • Giải thưởng điện ảnh nước ngoài : Kleingeld (Thay đổi nhỏ) Marc-Andreas Bochert – Đại học phim Konrad Wolf của Babelsberg, Đức
    • Đạo diễn của Hiệp hội sinh viên Mỹ : Marni Banack
    • Giải thưởng sinh viên của Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ : David A. Armstrong

    2000s [ chỉnh sửa ]

    Giải thưởng sinh viên thường niên lần thứ 27 – 11 tháng 6 năm 2000 chỉnh sửa ]

    Giải thưởng Học viện Sinh viên Thường niên lần thứ 28 – ngày 10 tháng 6 năm 2001 [ chỉnh sửa ]

    Giải thưởng Học viện Sinh viên Thường niên lần thứ 29 – ngày 9 tháng 6 năm 2002 chỉnh sửa ]

    Giải thưởng Học viện Sinh viên hàng năm lần thứ 30 – ngày 8 tháng 6 năm 2003 [ chỉnh sửa ]

    • Thay thế :
    • Hoạt hình :
    • Phim tài liệu :
    • Tường thuật :
    • Giải thưởng điện ảnh nước ngoài : Áo khoác đỏ Florian Baxmeyer – Đại học Hamburg, Đức

    Giải thưởng Học viện sinh viên hàng năm lần thứ 31 – ngày 13 tháng 6 năm 2004 []

    Giải thưởng Học viện Sinh viên Hàng năm lần thứ 32 – ngày 12 tháng 6 năm 2005 [ chỉnh sửa ]

    • Thay thế :
    • Hoạt hình :
    • Phim tài liệu :
    • Tường thuật :
    • Giải thưởng điện ảnh nước ngoài : The Runaway Ulrike Grote – Đại học Hamburg, Đức

    Giải thưởng Học viện sinh viên thường niên lần thứ 33 – ngày 10 tháng 6 năm 2006 [ ]]

    Giải thưởng Học viện Sinh viên Hàng năm lần thứ 34 – ngày 9 tháng 6 năm 2007 [ chỉnh sửa ]

    Giải thưởng Học viện Sinh viên Hàng năm lần thứ 35 – ngày 7 tháng 6 năm 2008 [ ]]

    • Thay thế :
    • Hoạt hình :
    • Phim tài liệu :
    • Tường thuật :
    • Giải thưởng điện ảnh nước ngoài : Trực tuyến ( Auf der Strecke ), Reto Caffi – Học viện nghệ thuật truyền thông Cologne, Đức

    Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 36 – Đức Ngày 13 tháng 6 năm 2009 [ chỉnh sửa ]

    2010s [ chỉnh sửa ]

    Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 37 – ngày 12 tháng 6 năm 2010 chỉnh sửa ]

    Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 38 – ngày 11 tháng 6 năm 2011 [ chỉnh sửa ]

    • Thay thế :
    • Hoạt hình :
    • Phim tài liệu :
    • Giải thưởng điện ảnh nước ngoài :
    • Tường thuật :

    Giải thưởng Phim sinh viên thường niên lần thứ 39 – ngày 9 tháng 6 năm 2012 [ chỉnh sửa ]

    • Thay thế :
    • Hoạt hình :
    • Phim tài liệu :
    • Tường thuật :
    • Giải thưởng điện ảnh nước ngoài :

    Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 40 – ngày 8 tháng 6 năm 2013 [ chỉnh sửa ]

    • Thay thế :
    • Hoạt hình :
    • Phim tài liệu :
    • Tường thuật :
    • Giải thưởng điện ảnh nước ngoài :

    Giải thưởng Phim sinh viên thường niên lần thứ 41 – ngày 6 tháng 6 năm 2014 [ chỉnh sửa ]

    • Thay thế :
    • Hoạt hình :
    • Phim tài liệu :
    • Giải thưởng điện ảnh nước ngoài :
    • Tường thuật :

    Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 42 – ngày 17 tháng 9 năm 2015 [ chỉnh sửa ]

    • Thay thế :
    • Hoạt hình :
    • Phim tài liệu :
    • Giải thưởng điện ảnh nước ngoài :
    • Tường thuật :

    Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 43 – ngày 22 tháng 9 năm 2016 [ chỉnh sửa ]

    Năm Giải thưởng Người chiến thắng Đề cử Tham chiếu.
    2016
    Thay thế [14] [15]
    Hoạt hình
    Phim tài liệu
    Tường thuật
    Tường thuật nước ngoài
    Hoạt hình nước ngoài
    Phim tài liệu nước ngoài

    Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 44 – ngày 12 tháng 10 năm 2017 [ chỉnh sửa ]

    Năm Thể loại Giải thưởng Người chiến thắng Đề cử Tham chiếu.
    2017
    Trường điện ảnh trong nước Thay thế [16] [17]
    Hoạt hình
    Phim tài liệu
    Tường thuật
    Trường điện ảnh quốc tế Hoạt hình
    Phim tài liệu
    Tường thuật

    Giải thưởng phim sinh viên thường niên lần thứ 45 – ngày 11 tháng 10 năm 2018 [ chỉnh sửa ]

    Năm Thể loại Giải thưởng Người chiến thắng Đề cử Tham chiếu.
    2018
    Trường điện ảnh trong nước Thay thế
    • Vàng :
     Reanimated – Shae Requestt (Đại học bang Florida)
    • Hành khách thoáng qua (Số thí nghiệm NÜN) – Natalia Hermida (Đại học Chapman)
    • Emunah – Sang Hyoun Han (Trường nghệ thuật thị giác)
    [18] [19]
    Hoạt hình
    Phim tài liệu
    Tường thuật
    • Bini – Erblin Nushi (Đại học George Mason)
    • Bầu trời trống rỗng – Đi đến Đặng và Luke Fisher Đại học Ohio ]
    • Tháng 6 – Luật Huay-Bing (Đại học Texas tại Austin)
    • Mặt nạ – Mahaliyah Ayla O (Đại học Nam California)
    • Mid City Blue – Kristopher D Wilson (Đại học California – Los Angeles)
    Các trường điện ảnh quốc tế Hoạt hình
    • Vàng :
     Chim xanh – Pierre Perveyrie, Maximilien Bougeous, Marine Goalard, Irina Nguyen-Duc, và Quentin Dubois
    • Nháy mắt – Kiana Naghreezeh (Filmakademie Baden-Wurttemberg)
    • Lvvricerice – Jacques Leyreloup, Victor Tolila, Perrine Chauvet (ESMA)
    • Meli-Metro – Alexandre Blain, Lucas Germain, Barshe Gigot, Jade Guilbault, Andreas Muller và Simon Puculek (ESMA)
    • 19659280] Phim tài liệu

    • Vàng :
     Bác sĩ du mục – Mart Bira (Đại học Hertfordshire)
    • F32.2 – Annelie Boros (Đại học Truyền hình và Phim Munich)
    • Truy tìm Addai – Esther Niemeier (Đại học Điện ảnh Babelsberg Konrad Wolf)
    Tường thuật
    • Vàng :
     Hãy sẵn sàng với tôi – Jonatan Etzler, (Học viện nghệ thuật Stockholm)
    • Bạc :
     ] – Jan-Eric Mack, (Đại học Nghệ thuật Zurich, Thụy Sĩ)
    • Đồng :
     Cuộc bao vây – Istvan Kovacs, (Đại học Sân khấu và Nghệ thuật Điện ảnh, Budapest)
    • Chạm vào tôi – Eileen Byrne, (Hochschule für Fernsehen und Film München
    • Sun Sun – Franco Volpi (Trường phim Luân Đôn [1919011] Kenton (Trường Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia)
    • Con trai của Không ai – Alan Toth (Trường Nghệ thuật LUCA)

    Xem thêm [ chỉnh sửa ]

    ] [ chỉnh sửa ]

    Liên kết ngoài [ chỉnh sửa ]

  Hộp sai – Wikipedia

  The Wrong Box (1966) là một bộ phim hài của Anh được sản xuất bởi Salamander Film Productions và được phân phối bởi Columbia Pictures. Nó được sản xuất và đạo diễn bởi Bryan Forbes từ một kịch bản của Larry Gelbart và Burt Shevelove, dựa trên tiểu thuyết năm 1889 The Wrong Box của Robert Louis Stevenson và Lloyd Osbourne. [1][2]

  Dàn diễn viên bao gồm một số người Anh các diễn viên và diễn viên truyện tranh hàng đầu thời bấy giờ, bao gồm John Mills, Ralph Richardson, Michael Caine, Peter Cook, Dudley Moore, Peter Sellers, Irene Handl, Nanette Newman và Tony Hancock. Bao gồm trong dàn diễn viên là những diễn viên khác mà sau này trở nên nổi tiếng hơn, bao gồm John Le Mesurier, John Junkin, Leonard Rossiter, Nicholas Parsons, Jeremy Lloyd, Graham Stark, Thorley Walters, Norman Rossington, David Lodge, Juliet Mills và Norman Bird. Cicely Courtneidge cũng xuất hiện, khi Salvation Army Major Martha và The Temperance Seven cũng xuất hiện (như chính họ). [3][1]

  Tại Victoria London, hai anh em Masterman (Mills) và Joseph Finsbury (Richardson), sống cạnh nhau, là thành viên cuối cùng còn sót lại của một họ, một kế hoạch đầu tư được thiết lập 63 năm trước, trong đó thành viên cuối cùng đứng ra nhận một gia tài. Masterman có sự tham gia của cháu trai sinh viên y khoa bất khuất của anh ta, Michael (Caine), trong khi hai anh em họ tham lam của anh ta là Morris (Cook) và John (Moore), sống ở Bournemouth, làm hết sức để giữ cho chú Joseph khó chịu của họ còn sống. Masterman, người đã không nói chuyện với anh trai bị coi thường trong nhiều năm, triệu tập Joseph đến "giường chết" của anh ta, có ý định giết anh ta để Michael có thể lấy được tiền.

  Trong chuyến đi tàu tới Luân Đôn, Joseph trốn thoát khỏi những người có đầu óc, bước vào một khoang và nhàm chán người cư ngụ duy nhất với một loạt các sự kiện tầm thường (điều mà anh ta làm với mọi người mà anh gặp phải). Người bạn đồng hành của anh ta sau đó hóa ra là "Người lạ mặt ở Bournemouth". Joseph rời đi để hút một điếu thuốc, để lại đằng sau chiếc áo khoác mà kẻ lạ mặt sàm sỡ. Con tàu sau đó va chạm với một chiếc khác đi theo hướng khác. Trong đống đổ nát, Morris và John tìm thấy cơ thể gồ ghề của kẻ lạ mặt và nhầm tưởng đó là của chú họ.

  Morris quyết định cố gắng che giấu cơ thể đủ lâu để Masterman qua đời, sau đó tuyên bố Joseph chết vì một cơn đau tim khi nghe tin này. Morris và John âm mưu vận chuyển thi thể đến nhà ở London của họ. John, bị bỏ lại phía sau để tham gia nhiệm vụ này, gửi xác trong một cái thùng. Tuy nhiên, nó được chuyển đến nhà của Masterman do nhầm lẫn. Hộp "sai" của tiêu đề được chuyển đồng thời đến nhà của Masterman; đó là một cái thùng chứa một bức tượng có số nhà bị che khuất một phần. Joseph tự mình đến London và thăm anh trai mình; Masterman cố gắng giết anh trai mình một số lần, với Joseph không biết gì về những nỗ lực đó; họ chia tay nhau sau khi cãi nhau. Trong khi đó, Michael gặp phường của Joseph, Julia Finsbury (Nanette Newman) và họ yêu nhau.

  Các container bị chuyển nhầm sang nhà sai. Morris, đến nhà của Joseph trong sự vắng mặt của John, thấy một toa xe giao hàng vừa rời đi và cho rằng cơ thể của chú mình vừa được giao. Mọi thứ trở nên phức tạp khi Michael phát hiện ra nội dung của cái thùng và sau khi biết được "sự thay thế" giữa Masterman và Joseph từ gia đình quản gia Peacock (Wilfrid Lawson), cho rằng ông nội của anh ta đã giết anh trai mình. Michael giấu cơ thể trong một cây đàn piano khi Julia mang cho Masterman một ít nước dùng. Tối hôm đó, Michael thuê những "người đảm nhận" vô đạo đức để loại bỏ cơ thể của kẻ lạ mặt khỏi cây đàn piano và đổ nó xuống sông Thames, nhưng Masterman rơi xuống cầu thang và họ cho rằng anh ta là thi thể. Morris quan sát hoạt động và vui vẻ cho rằng Masterman đã chết.

  Những hiểu lầm và những trò hề tiếp theo xảy ra vào ngày hôm sau khi anh em họ tuyên bố rằng họ đã chiến thắng, Masterman được trở về nhà sau khi bị đánh văng ra khỏi sông, Morris ra lệnh cho một quan tài để loại bỏ thi thể bị cắt xén mà anh ta nghĩ là ở tầng hầm của Joseph, Cỗ quan tài được chuyển đến nhầm nhà, Michael bán đàn piano mà không biết xác người lạ vẫn còn trong đó, cảnh sát có liên quan khi phát hiện xác trong đàn piano, Masterman được tiết lộ là còn sống trong quan tài bị phân phối sai, một giây Cỗ quan tài được Michael đặt hàng đến, anh em họ đã kiếm được số tiền trong cuộc điều trần thứ hai và cuộc rượt đuổi bắt gặp một đám tang thực sự mà Joseph đang tham gia.

  Các địa điểm quay phim [ chỉnh sửa ]

  Pinewood Studios, Iver, Buckinghamshire, là cơ sở sản xuất chính cho các trường quay và nhiều tác phẩm bên ngoài, với các tác phẩm bên ngoài của London. Royal Crescent lịch sử, hoàn chỉnh với các đài truyền hình trên mái nhà. Huấn luyện viên tang lễ và rượt đuổi ngựa được quay tại Quảng trường St James, Bath, và trên Englefield Green, Surrey và các làn đường xung quanh. [4]

  Lễ tân [ chỉnh sửa ]

  Bosley Crowther đã viết trong Thời báo New York "Có lẽ điều tốt nhất của trò hề là những người bán hàng nhỏ bé làm như người nghiện rượu này, bỏ qua một cách lơ đãng, ngớ ngẩn và hơi buồn bã giữa những con mèo của mình. Nhưng ông Richardson lộng lẫy như một charlatan học thuật, và ông Mills và ông Lawson là thủ đô của một vài kẻ lừa đảo lởm chởm. Chắc chắn, toàn bộ hoạt động kinh doanh hạt dẻ bị xáo trộn trong kịch bản đã được viết ra hoặc có thể bị xáo trộn. của Larry Gelbert và Burt Shevelove. Một số phần và bit hài hước hơn những phần khác. Một số phần nhọc nhằn và buồn tẻ. Đó là một câu chuyện, đó là một bộ phim hài. Nhưng nó thêm vào một câu chuyện vui nhộn "; [5] , Dennis Schwartz gọi đó là một "vở hài kịch đen ngớ ngẩn thú vị." [6] và Allmovie đã viết, "B y trở nên kỳ quặc và kỳ lạ, Wrong Box là một sự thay thế đáng hoan nghênh cho các phim hài về vấn đề tiêu chuẩn. " [7]

  Trong cuốn tự truyện của mình Tất cả là gì? Caine đã viết về sự đón nhận của bộ phim, rằng bộ phim "rất Anh đến nỗi nó đã đạt được thành công nhẹ nhàng ở hầu hết các nơi trừ Anh, nơi nó là một flop khủng khiếp. Tôi cho rằng điều này là do bộ phim cho chúng ta thấy chính xác như thế giới nhìn thấy chúng ta – là người lập dị, quyến rũ và lịch sự – nhưng người Anh biết rõ hơn rằng họ không phải là những điều này, và điều đó làm chúng ta bối rối. "[3]

  Giải thưởng và đề cử [19659010] [ chỉnh sửa ]

  Năm Giải thưởng Thể loại Người được đề cử Kết quả
  1967 Giải thưởng điện ảnh của Viện hàn lâm Anh Trang phục đẹp nhất của Anh Julie Harris Thắng
  Nam diễn viên xuất sắc nhất của Anh Ralph Richardson Đề cử
  Chỉ đạo nghệ thuật tốt nhất của Anh Ray Simm Đề cử

  Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

  Liên kết ngoài [ chỉnh sửa ]

  Học khu thống nhất Gilroy – Wikipedia

  Khu học chánh thống nhất Gilroy
  Địa điểm
  Gilroy, California
  Hoa Kỳ
  Thông tin về quận
  Loại Công khai
  Phương châm !
  Lớp Mầm non – Lớp 12
  Chủ tịch Fred Tovar
  Phó chủ tịch Pat Midtgaard
  Giám đốc điều hành Deborah Flores
  Giám thị Alvaro Meza, Stephanie Totter
  Trường học Trường tiểu học 8
  Trung học 3
  Cao 4
  Ngân sách $ 115 triệu
  Học sinh và nhân viên 11.400
  Khoa 1.000
  Thông tin khác
  Trang web www.GilroyUnified.org

  Học khu thống nhất Gilroy nằm ở cực nam của Thung lũng Clara, California.

  Khu học chính thống nhất Gilroy được thành lập vào năm 1966 khi một số khu học chánh nhỏ kết hợp với Khu học chánh Gilroy. Các khu học chánh khác bao gồm San Ysidro và Rucker. Nó có diện tích hơn 600 dặm vuông, và trong năm học 2012-2013 đã có khoảng 11.000 sinh viên.

  Khu học chánh hiện có bốn trường trung học (Trường trung học Gilroy, Trường trung học Christopher, Học viện đại học sớm Gilroy và Trường trung học liên tục Mt. Madonna), ba trường trung học (Brownell, Solorsano và South Valley), và tám trường các trường tiểu học (Antonio Del Buono, El Roble, Eliot, Glen View, Las Animas, Luigi Aprea, Rod Kelley và Rucker). Học khu cũng điều hành một chương trình mầm non.

  Một trường bán công, Trường Dự bị Gilroy, đã được hội đồng trường thuê và mở cửa vào năm 2011 phục vụ học sinh lớp K – 8.

  Giải thưởng và công nhận [ chỉnh sửa ]

  • Christopher High – 2015 California Gold Ribbon School [1]
  • Gilroy High – 1994 [2] và 2009 [3] Trường biệt lập California
  • Học viện Gilroy Early College – 2015 Dải băng vàng California, [4] 2013 Trường nổi bật California
  • Mt. Madonna Tiếp tục – 2015 Trường Trung học Tiếp tục Mô hình California [5]
  • Ascencion Solorsano Middle – 2007 và 2013 Trường biệt lập California, Trường Tiêu đề Thành tích Học thuật 2007 [I909042] Brownell Middle – 2015 [6]
  • Trường tiểu học Glen View – Trường biệt lập California 1997
  • Trường tiểu học Las Animas – Giải thưởng các trường học về ruy băng vàng California năm 2016, Trường học xuất sắc California 2008, Trường học năm 2009 Tiêu đề I
  • Trường tiểu học Rod Kelley – Giải thưởng các trường học ruy băng vàng California 2016

  Trường học [ chỉnh sửa ]

  Trường trung học

  Trường trung học cơ sở

  • 19659042] Trường trung học Brownell
  • Trường trung học cơ sở Ascencion Solorsano

  Trường tiểu học

  • Trường tiểu học Rucker
  • Trường tiểu học Eliot
  • Trường tiểu học Glen View [19659042] Trường tiểu học Las Animas
  • Trường tiểu học Antonio del Buono
  • Trường tiểu học Luigi Aprea
  • Trường tiểu học El Roble
  • Trường tiểu học Rod Kelley

  Trường học điều lệ

  chỉnh sửa ]

  Gilroy Unified được giám sát bởi một hội đồng giáo dục gồm bảy thành viên được bầu công khai, được bầu chung với nhiệm kỳ bốn năm. Trong số các nhiệm vụ của mình, cơ quan này bổ nhiệm tổng giám đốc làm giám đốc điều hành của quận để thực hiện các quyết định hàng ngày và thực thi chính sách.

  Thuật ngữ cho những người được ủy thác này kết thúc vào năm 2020:

  • Mark Good
  • BC Doyle
  • James E. Pace

  Thuật ngữ cho những người được ủy thác này hết hạn vào năm 2018:

  • Heather Bass
  • Linda Piceno
  • Pat Midtgaard
  • Jaime Rosso

  Liên kết ngoài [ chỉnh sửa ]]

  1. ^ "Giám đốc các trường học nhà nước Tom Torlakson công bố Giải thưởng trường học ruy băng vàng California 2015". Bộ Giáo dục California . Ngày 5 tháng 5 năm 2015 . Truy xuất ngày 4 tháng 6, 2015 .
  2. ^ "1986-2009 Phân biệt dữ liệu trường học" (XLS) . Bộ Giáo dục California . Truy cập ngày 4 tháng 6, 2015 .
  3. ^ "Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2009". Bộ Giáo dục California . Truy cập ngày 4 tháng 6, 2015 .
  4. ^ "Giám đốc các trường học bang Tom Torlakson công bố Giải thưởng trường học ruy băng vàng California 2015". Bộ Giáo dục California . Ngày 5 tháng 5 năm 2015 . Truy cập ngày 4 tháng 6, 2015 .
  5. ^ "Hiệu trưởng trường học nhà nước Tom Torlakson công bố các trường trung học tiếp tục kiểu mẫu 2015". Bộ Giáo dục California . Ngày 18 tháng 3 năm 2015 . Truy cập ngày 4 tháng 6, 2015 .
  6. ^ "Hiệu trưởng Tom Torlakson của trường học bang California công bố giải thưởng trường học ruy băng vàng California 2015". Bộ Giáo dục California . Ngày 5 tháng 5 năm 2015 . Truy cập ngày 4 tháng 6, 2015 .
  7. ^ "Người nhận giải thưởng thành tích học tập 2008-09". Bộ Giáo dục California . Truy cập ngày 4 tháng 6, 2015 .