Khuếch đại Kustom – Wikipedia

Khuếch đại Kustom hoặc Kustom Electronics là nhà sản xuất đàn guitar và bộ khuếch đại bass và thiết bị và phụ kiện PA. Từ năm 1999, Kustom được sở hữu bởi Tập đoàn âm nhạc Hanser có trụ sở tại Hebron, Kentucky, công ty cũng sở hữu Michael Kelly Guitars, B.C. Đàn ghi ta […]