Trung tâm nghệ thuật Yale của Anh

Trung tâm nghệ thuật Yale của Anh tại Đại học Yale ở trung tâm thành phố New Haven, Connecticut, nơi lưu giữ bộ sưu tập nghệ thuật Anh lớn nhất và toàn diện nhất bên ngoài Vương quốc Anh. Bộ sưu tập tranh, điêu khắc, hình vẽ, tranh in, sách quý hiếm và bản thảo […]

PPD-40 – Wikipedia

PPD ( P istolet- P ulemyot D egtyaryova tiếng Nga: súng lục máy Degtyaryov) là súng tiểu liên được thiết kế ban đầu vào năm 1934 bởi Vasily Degtyaryov. PPD có một cổ phiếu bằng gỗ thông thường, được bắn ra từ một bu lông mở và có khả năng bắn chọn lọc. Nó đã […]